Dobro došli na OKC internet portal

za nastavnike i stručne saradnike u CG

Akreditovani elektronski seminari

stručne teme, nove metode

Pohađajte sa bilo kog mesta

i u bilo koje vreme

Uvjerenja od 32 sata

cena od 28 eura

Već 6 godina sa nastavnicima u CG

Preko 1200 nastavnika i stručnih saradnika

Onlajn seminari Crna Gora

Odlukom o izboru programa stručnog usavršavanja nastavnika za školsku 2019/2020. i 2020/21. godinu, br. 023-4362/2019-12 od 29. novembra 2019. godine. Nacionalni savjet za obrazovanje potvrdio je izbor programa obuke koji slijede.

Nacionalni savjet za obrazovanje potvrdio je izbor programa obuke koji slijede. Svi programi su tehnički prilagođeni objavljivanju sadržaja u Katalogu stručnog usavršavanja nastavnika.

AON matematike - Crna-Gora
 • Broj u katalogu: 22
 • Broj bodova: 24
 • Cena: 28 eura
Testovi - Crna-Gora
 • Broj u katalogu: 19
 • Broj bodova: 32
 • Cena: 32 eura
Internet učionica - Crna Gora
 • Broj u katalogu: 45
 • Broj bodova: 24
 • Cena: 28 eura
Video-lekcije - Crna-Gora
 • Broj u katalogu: 139
 • Broj bodova: 24
 • Cena: 28 eura
Igroliko učenje - Crna-Gora
 • Broj u katalogu: 46
 • Broj bodova: 32
 • Cena: 32 eura
ProgramIgranje - Crna-Gora
 • Broj u katalogu: 109
 • Broj bodova: 24
 • Cena: 28 eura
Priče i bajke - Crna-Gora
 • Broj u katalogu: 27
 • Broj bodova: 32
 • Cena: 32 eura
Engleski-jezik - Crna-Gora
 • Broj u katalogu: 79
 • Broj bodova: 24
 • Cena: 28 eura
Zelene teme - Crna Gora
 • Broj u katalogu: 108
 • Broj bodova: 24
 • Cena: 28 eura
Domaći zadatak - Crna Gora
 • Broj u katalogu: 37
 • Broj bodova: 24
 • Cena: 28 eura
Dobra priprema - Crna Gora
 • Broj u katalogu: 35
 • Broj bodova: 32
 • Cena: 28 eura
IKT matematika - Crna Gora
 • Broj u katalogu: 80
 • Broj bodova: 24
 • Cena: 28 eura

Neakreditovani seminari

Osnove računarske pismenosti - Crna Gora
 • Neakreditovan seminar
 • Broj bodova: 26
 • Cena: 13 eura
Osnove dobre komunikacije - Crna Gora
 • Neakreditovan seminar
 • Broj bodova: 28
 • Cena: 13 eura
Virtuelne ekskurzije
 • Neakreditovan seminar
 • Broj bodova: 14
 • Cena: 10 eura
Mape uma - Crna Gora
 • Neakreditovan seminar
 • Broj bodova: 15
 • Cena: 10 eura
Veb-dizajn - Crna Gora
 • Neakreditovan seminar
 • Broj bodova: 24
 • Cena: 28 eura
Blog, Instagram i Fejsbuk - Crna Gora
 • Neakreditovan seminar
 • Broj bodova: 32
 • Cena: 32 eura
Grupni rad - Crna Gora
 • Neakreditovan seminar
 • Broj bodova: 32
 • Cena: 32 eura
Muzika uz pomoć računara - Crna Gora
 • Neakreditovan seminar
 • Broj bodova: 32
 • Cena: 32 eura
Ocenjivanje - Crna Gora
 • Neakreditovan seminar
 • Broj bodova: 32
 • Cena: 32 eura
Kreiranje i moderacija-obuka - Crna Gora
 • Neakreditovan seminar
 • Broj bodova: 24
 • Cena: 28 eura
Upotreba onlajn igara Crna Gora
 • Neakreditovan seminar
 • Broj bodova: 24
 • Cena: 28 eura
Digitalni atlas - Crna Gora
 • Neakreditovan seminar
 • Broj bodova: 24
 • Cena: 28 eura
Veb-alati - Crna Gora
 • Neakreditovan seminar
 • Broj bodova: 32
 • Cena: 32 eura
Projektno planiranje u vrtićima - Crna Gora
 • Neakreditovan seminar
 • Broj bodova: 24
 • Cena: 32 eura
Upravljanje timovima - Crna Gora
 • Neakreditovan seminar
 • Broj bodova: 32
 • Cena: 32 eura
Digitalni marketing - Crna Gora
 • Neakreditovan seminar
 • Broj bodova: 24
 • Cena: 28 eura
Nastava u oblaku - Crna Gora
 • Neakreditovan seminar
 • Broj bodova: 32
 • Cena: 28 eura
Jezička kultura na internetu - Crna Gora
 • Neakreditovan seminar
 • Broj bodova: 24
 • Cena: 28 eura
Savladavanje mekih veština - Crna Gora
 • Neakreditovan seminar
 • Broj bodova: 32
 • Cena: 32 eura
E-portfolio - Crna Gora
 • Neakreditovan seminar
 • Broj bodova: 24
 • Cena: 28 eura
Humana škola - Crna Gora
 • Neakreditovan seminar
 • Broj bodova: 24
 • Cena: 32 eura
Elektronski časopis - Crna Gora
 • Neakreditovan seminar
 • Broj bodova: 32
 • Cena: 28 eura