Seminari Crna Gora

Odlukom o izboru programa stručnog usavršavanja nastavnika za školsku 2019/2020. i 2020/21. godinu, br. 023-4362/2019-12 od 29. novembra 2019. godine. Nacionalni savjet za obrazovanje potvrdio je izbor programa obuke koji slijede.

Nacionalni savjet za obrazovanje potvrdio je izbor programa obuke koji slijede. Svi programi su tehnički prilagođeni objavljivanju sadržaja u Katalogu stručnog usavršavanja nastavnika.

Neakreditovani seminari