Digitalne priče i bajke

Akreditovan seminar

Broj bodova: 16

Trajanje: 2 sedmice

Cena: 28 eura

* Sadržaj ovog seminara isti je kao i sadržaj seminara Digitalne priče i bajke iz prethodnog kataloga. U slučaju da ste pohađali stari seminar, ne morate ovaj.

Seminar o video prezentacijama i još ponečemu omogućiće vam ovladavanje osnovnim veštinama u izradi različitih materijala za digitalno i onlajn učenje.

Pitanja koja ste pitali i naši odgovori

Reč je zapravo o tehnici plasiranja nastavnih sadržaja s primenom IKT-a. Glavna odlika digitalnih priča je njihova narativnost, koja uz auditivne i vizualne elemente treba da obezbedi značajniji čulno – perceptivni podražaj, ali i da utiče na pažnju učenika u procesu učenja i njegovo veće angažovanje.

U osnovi programa je izrada digitalnih priča i bajki i njihova primena u procesu učenja, ali ćete kroz program obuke naučiti i da:

  • kreirate, izrađujete i uređujete prezentacije, video i audio prezentacije u skladu sa standarima kvaliteta obrazovne tehnologije,
  • kreirate audio i/ili video tutorijele za primenu u procesu učenja,
  • da uređujete vizualnu podlogu koju možete kasnije koristiti i za izradu drugih materijala (slika, postera, kalendara i sličnog),
  • da dolazite do željenih fontova koje možete koristiti i za izradu školskog časopisa, brošura, plakata, pozivnica i drugog,
  • obrađujete i editujete video zapise koje ste napravili pomoću računara, telefona ili video kamere,
  • da kreirane materijale delite onlajn putem sa vašim učenicma/decom i kolegama,
  • i drugo.

Kreirane digitalne materijale možete koristitu u učionici u neposrednom radu sa učenica, ali i u onlajn okruženju. Digitalne priče su odličan alat za onlajn učenje.

Osim u nastavi, pogodne su i za realizaciju vannastavnih aktivnosti, projektnih aktivnosti, rad sekcija, stručnih timova…, ali i za predstavljanje ličnog rada nastavnika na stručnim i drugim skupovima, konferencijama, tribinama i dr.

Minimalna oprema je računar (laptop ili desktop) sa operativnim sistemom Windows 7 ili novijim i internet konekcija. Zadatke na seminaru ne možete realizovati pomoću pametnih telefona, ali pomoću njih možete pratiti sadržaje programa obuke.

Najvažnije je da imate dobru vezu sa internetom i da umete da koristite neki od programa za pregledavanje internet sadržaja (Google Chrome, Firefox Mozilla i slično). To je neophodno za početak. Tokom seminara koristićemo MS PowerPoint koji je deo MS Office paketa i druge računarske softvere koje ćete tokom realizacije programa, uz podršku i pomoć moderatora, uspešno instalirati na vaš računar. Pomenuti softveri su besplatni i pouzdani za korišćenje i po završetku seminara ostaće vam na raspologanaganju za korišćenje, sve do njihovog fizičkog uklanjanja.

Nije neophodno da imate neko veliko predznanje, ali da biste što brže i lakše realizovali zadatke, potrebno je da niste apsolutno neupućeni u svet računara. Seminar nije tehnički zahtevan, a tu su i pojašnjenja na seminaru koja će pomoći da pojedine začkoljice prevaziđete. Sigurni smo da i početnici mogu da nauče sve što je na ovom seminaru.