Digitalne priče i bajke

Broj u katalogu: 27

Broj bodova: 32

Cena: 32 eura

  • Nastavnicima razredne nastave
  • Nastavnicima građanskog vaspitanja
  • Vaspitačima u predškolskim ustanovama
  • Nastavnicima srpskog jezika i književnosti
  • Nastavnicima stranih jezika
Svim zaposlenima koji žele da savladaju veštine kreiranja digitalnih nastavnih sadržaja

Da li vi imate sličan problem?

U savremenom društvu, u uslovima koji nameću primenu savremenih tehnologija, analizirati prednosti i mane njihove primene u ranom razvojnom dobu učenika, postaje suvišno. Činjenica je da naši učenici odrastaju uz sredstva savremene tehnologije, da se intelektualni podsticaj ostvaruje  kroz mnoštvo slika, animacija i informacija od najranije dobi, da su naviknuti da stiču znanja i razvijaju predstave kroz multimedijalni prikaz, ali i uz aktivno uključivanje u proces sticanja znanja. Drugi relevantan problem, koji ističu mnogi metodičari i praktičari, usmeren je na sposobnost apstrakcije pojmova koji se obrađuju i usvajaju, a s’ tim u vezi i pojmovnog rasuđivanja u nizu problemskih situacija postavljenih pred naše učenike.

Kako rešiti ovaj problem?

Omogućiti učenicima da stiču znanja u skladu sa razvojnim karakteristikama, a koje su u uslovima današnjeg života, značajno uslovljene primenom multimedija i sredstava savremene tehnologije, predstavlja bitan uslov uspešnog učenja. Animiranjem i oživljavanjem različitih objekata i prikaza i njihovim plasiranjem putem digitalnih priča i bajki, ostvaruju se veća očiglednost u saznajnom procesu, a samim tim i mogućnost apstrakcije predstavljenih sadržaja. Uključivanjem učenika u proces izrade digitalnih priča i bajki, pomera se i taj prag saznajnog procesa, a sveobuhvatno doprinosi i ostvarivanju opštih ciljeva i zadataka nastavnog programa.

  1. Digitalne priče i bajke u nastavnom procesu – Didaktička i metodička opravdanost i mogućnosti primene u nastavnom procesu i vannastavnim aktivnostima;
  2. Izrada vizuelne podloge priče – Kreiranje ili uvoženje i prilagođavanje pozadine, kreiranje ili uvoženje i prilagođavanje objekata ili predstava, animiranje i pozicioniranje objekata i predstava, animiranje tekstualnih sadržaja, pretraga i uvoženje željenih fontova;
  3. Izrada audio sadržaja priče – Program za obradu audio zapisa, snimanje naracije, preuzimanje i obrada zvučnih zapisa, spajanje više audio zapisa, obrada i uređivanje kreiranog zapisa, izvoz, čuvanje i deljenje audio zapisa;
  4. Montaža video-priče – Program za obradu video zapisa, snimanje i uređivanje video zapisa, preuzimanje i obrada video zapisa, prilagođavanje trajanja video zapisa, izrada i umetanja teksta, slika, audio i drugih video sadržaja.
  5. Završni rad -Izrada digitalne priče.

Marija Stošić

Profesor razredne, pedagoški savetnik. Stalno zaposlena u OŠ „Đura Jakšić“ Konarevo. Član Nadzornog odbora Kraljevačkog društva učitelja; autor, organizator i realizator projekta za međuškolsku saradnju. Autor je, organizator i realizator nekoliko projekata usmerenih na razvoj ekološke svesti kod učenika, bavljenje sportom u prirodi i vraćanje prirodi. Autor i realizator dva akreditovana programa stručnog usavršavanja nastavnika i vaspitača koji su akreditovani za naredne tri školske godine. Autor više radova publikovanih u stručnim Zbornicima, kao i radova publikovanih metodičkih aparatura. Dobitnik je mnogih nagrada i priznanja. Njenu potpuniju biografiju možete pogledati na ličnog blogu ucmarija.wixsite.com/marija/nasha-shkola

Zoran Milojević

Diplomirani inženjer elektronike, nastavnik u srednjoj stručnoj školi, direktor OKC-a. Onlajn didaktiku usavršavao kroz GTZ projekat reforme srednjeg stručnog usavršavanja. Predavač na IT konferencijama i na konferencijama iz sektora obrazovanja, kooridnator na mnogim projektima pod pokroviteljstvom Ministarstva telekomunikacija, Ministarstva prosvete, Digitalne agende …

Pitanja koja ste pitali i naši odgovori

Na seminaru ćete razviti veštine kako da neku priču ili bajku napravite u animiranom video formatu. Moži žete da napravite potpuno novu bajku ili vašu priču ili priču sa izleta, eksurzije sa vašim glasom ili glasom učenika, dece kao naratorom, sa vašim fotografijama ili crtežima dece. Takođe znaćete da ove gotove proizvode koristite u svrhu učenja i napredovanja učenika.

Minimalna oprema je računar (laptop ili desktop sve jedno) sa operativnim sistemom Windows 7 ili novijim. Nije neophodno da bude preterano jak i skup računar, ali je neophodno da lepo radi (ne koči, ne blokira …). Veoma je korisno da imate pametni telefon sa fotoaparatom, ali nije neophodno.

Najvažnije je da imate dobru vezu sa internetom i da umete da koristite neki od programa za pregledavanje internet sadržaja (Google Chrome, Firefox Mozilla …). To je neophodno za početak a sve ostale programe za kreiranje vizulene podloge, obradu fotografije, audio i video montažu dobićete na samom seminaru kao i uputstvo za rad sa njima.

Nije neophodno da imate neka velika predznanja, ali da biste što brže i lakše realizovali zadatke, potrebno je da niste početnik. Seminar spada u tehnički zahtevnije seminare pa je neophodno da dobro poznajete svoj računar. Sigurni smo da i početnici mogu da nauče sve što je na ovom seminaru, ali će im biti potrebno mnogo više vremena. To je jedina razlika, odnosno vreme rada na zadacima.

Pronađite još OKC seminara