Digitalni marketing u ekonomiji, ugostiteljstvu i turizmu

Neakreditovan seminar

Broj bodova: 24

Cena: 28 eura

  • Nastavnicima ekonomske grupe predmeta
  • Nastavnicima ugostiteljske grupe predmeta
  • Nastavnicima turističke grupe predmeta
  • Nastavnicima elektronskog poslovanja i poslovne informatike
  • Nastavnicima preduzetništa
  • Nastavnicima koji predaju ekonomske predmete u nematičnim školama.

Da li vi imate sličan problem?

Marketing koji se danas izučava u školama je isti onaj marketing koji se izučavao u prošlom veku. Od tada do danas, pojam marketinga se promenio, a pojavom interneta, izdvojila se još jedna grana marketinga, a to je digitalni marketing. Vaši učenici se danas bave digitalnim marketingom, ali iz ugla korisnika, a ne iz ugla kreatora sadržaja. Da bi vaši učenici mogli da se bave onim zanimanjima za koje se školuju, neophodno je predstaviti im sve mogućnosti digitalnog marketinga.

Kako rešiti ovaj problem?

Današnje marketing strategije obavezno sadrže i deo o onlajn prisustvu i marketingu na društvenim mrežama. Pohađanjem ovog seminara vi ćete na kraju imati kreiran sajt, koji ćete moći da koristite za promociju nekog brenda (možda škole u kojoj radite), a osim toga naučićete vaše učenike kako da sutradan predstave sebe i svoj brend iz oblasti ekonomije, ugostiteljstva ili turizma na internetu.

  1. Digitalna marketing kampanja – Važnost marketing kampanja u distribuciji i prodaji proizvoda i usluga kao i neophodnost ispravno definisanih ciljeva. Kroz primere i lekcije učesnici će steći znanja o definisanju cilja i kreiranju ankete kao instrumenta za ispitivanje tržišta;
  2. Tržište i segmentacija tržišta – Definicija i karakteristike tržišta, kreiranje propagandne poruke kao instrumenta za poziv na akciju, odnosno zainteresovanost ili kupovinu;
  3. Korišćenje društvenih mreža u sprovođenju digitalne marketing kampanje – Društvene mreže, najposećeniji sajtovi u službi marketinga, Fejsbuk i Instagram i njihova uloga u digitalnoj kampanji, prednosti i nedostaci servisa Jutjub u digitalnom marketingu;
  4. Izrada sajta kao instrumenta digitalnog marketinga – Izrada sajta kao najvažnijeg instrumenta digitalne marketinške kampanje, formati sadržaja i njihovo prilagođavanje sajtu, odnosno sistemima za pretragu i optimizacije sadržaja.

Nataša Jankuloski

Od 2006. pa do danas radi u Tehničkoj školi u Knjaževcu kao nastavnica stručnih ekonomskih i turističkih predmeta. Autor brojnih članaka objavljenih u stručnim časopisima i jedan od autora priručnika za interkuturalno učenje. Edukacijom nastavnika se bavi od 2010. godine, kada je moderirala prve radionice za nastavnike. Zaljubljenik u IT, implementira veb-2 alate u nastavne i vannastavne aktivnosti, kako bi kreirala časove po meri današnjih učenika – digitalnih urođenika. Digitalni marketing realizuje uživo putem bloga „Stara planina – krov Balkana“ i za to osvaja prvu nagradu. Večiti optimista, u svemu vidi mogućnost.

Zlatica Gerov

Diplomirani mašinski inženjer od 1989. godine radi kao nastavnik stručnih predmeta mašinske struke u Tehničkoj školi u Knjaževcu. Početkom školske 2013/14. stiče zvanje pedagoški savetnik i veoma aktivno radi u zvanju. Od 2015. član je komisije za polaganje ispita za licencu za deo ispita koji se sastoji iz provere osposobljenosti pripravnika za samostalno ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada. Juna 2017. imenovana je za voditelja programa stručnog usavršavanja za dostizanje osnovnog nivoa digitalnih kompetencija. Od 2016. godine radi kao autor/moderator onlajn seminara u Obrazovno kreativnom centru.

Pitanja koja ste pitali i naši odgovori

Na ovom seminaru steći ćete i poboljšati vaše digitalne veštine, naučićete da napravite didaktičke materijale uz pomoć veb-alata i poboljšati uspeh učenika u odeljenju.

Naravno, digitalni marketing je idealan za realizaciju projektne nastave i istraživačkih zadataka. Upravo na ovom seminaru prikazaćemo primer dobre prakse digitalnog marketinga iz učionice.

Nije potrebno da imate svoj sajt pre početka seminara, jer ćete sajt izraditi na seminaru. Ako imate svoj sajt, to ne može da škodi, možete samo dopuniti svoje znanje.

Jedan od vrlo važniih segmenata digitalnog marketinga čini i prisustvo na društvenim mrežama. Zbog toga je neophodno da svaki učesnik ima svoj profil na Fejsbuku i Instagramu. Ukoliko nemate profile na društvenim mrežama, napravićete ih na samom seminaru.

Minimalna oprema je računar (laptop ili desktop, svejedno) sa operativnim sistemom Windows 7 ili novijim. Nije neophodno da bude preterano jak i skup računar, ali je neophodno da lepo radi (ne koči, ne blokira …).

Nisu potrebna napredna znanja, dovoljno je da koristite internet pretraživač i imejl komunikaciju. Sve ostalo naučićete na seminaru.

Radovi učesnika

Klikom na slike moći ćete da pogledate kako su učesnici seminara Digitalni marketing kreirali svoje veb-sajtove pomoću veb-servisa Weebly

Digitalni marketing - primer sajta 1
Digitalni marketing - primer sajta 3
Digitalni marketing - primer sajta 2
Digitalni marketing - primer sajta 4

Pronađite još OKC seminara