Projektno orijentisana nastava u zelenim temama i multimediji

Broj u katalogu: 108

Broj bodova: 24

Cena: 28 eura

Pitanja koja ste pitali i naši odgovori

Nakon ovog seminara znaćete mnogo lakše da primenjujete projektno orijentisanu nastavu u svom radu. Koristićete razne nastavne metode koje podstiču aktivnost učenika i razvijaju njihove kreativne sposobnosti. Znaćete da primenjujete više veb alata u okviru projektne nastave čime ćete jačati svoje digitalne kompetencije. Uvrstićete teme iz ekologije  u svoje nastavne sadržaje što utiče na razvijanje svesti o održivom razvoju i zaštiti životne sredine.

Minimalna oprema je računar (laptop ili desktop, sve jedno) sa operativnim sistemom Windows 7 ili novijim i internet konekcija. Računar ne treba da bude preterano jak i skup, ali je neophodno da lepo radi (ne koči, ne blokira …). Nije neophodno da imate pametni telefon, mada možete seminar pratiti i preko telefona, ali da biste uradili zadatke, neophodan je računar.

Najvažnije je da imate dobru vezu sa internetom i da umete da koristite neki od programa za pregledavanje internet sadržaja (Google Chrome, Firefox Mozilla …). To je neophodno za početak, a sve ostale alate neophodne za kreiranje projektne nastave dobićete na samom seminaru, kao i uputstvo za rad sa njima.

Veb-alati u nastavi, predstavljaju širok spektar alata koji se nalaze na internetu i mogu se iskoristiti u realizovanju nekih delova ili čak i celog časa. Korišćenjem ovih alata možete učiniti časove zanimljivijim i podsticati učenike na takmičenja, većom voljom za učenjem i stalnim istraživanjem.

Pronađite još OKC seminara