Zatvorena prijava

  • 00Dana
  • 00Sati
  • 00Minuta
  • 00Sekunde

Otvorena prijava za letnji termin, jul 2020. 

Seminari počinju 6. jula, prijava je otvorena do 25. juna. 

Pogledajte posebnu ponudu: Paket seminara. U julu je dostupno samo 50 paket

Naziv akreditovanih seminara

Redni broj u Katalogu Zavoda za školstvo CG - broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

broj 45 - 24 sata

25 eura

Naziv akreditovanih seminara

Redni broj u Katalogu Zavoda za školstvo CG - broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

broj 80 - 24 sata

28 eura

od 15. marta

broj 45 - 24 sata

28 eura

od 15. marta

broj 46 - 32 sata

32 eura

od 15. marta

broj 27 - 32 sata

32 eura

od 15. marta

Neakreditovani seminari u CG koji su akreditovani u Srbiji

Seminari – broj bodova

Broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Grupni rad i interdisciplinarnost sa primenom veb-alata

36 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

29 eura

zatvorena prijava

Muzika uz pomoć računara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

25 eura

zatvorena prijava

Školski elektronski časopis u službi kreativnosti učenika

37 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

25 eura

zatvorena prijava

Blog, instagram i fejsbuk u nastavi

36 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

29 eura

zatvorena prijava

Ocenjivanje u funkciji razvoja i učenja

38 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

29 eura

zatvorena prijava

Veb-alatima do interaktivne nastave

36 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

29 eura

zatvorena prijava

Primena projektnog planiranja u predškolskoj ustanovi kroz elemente integrisanog učenja

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

29 eura

zatvorena prijava

E-portfolio, instrument za napredovanje i saradnju

36 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

29 eura

zatvorena prijava

Humana škola

36 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

29 eura

zatvorena prijava

Nastava u oblaku

34 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

25 eura

zatvorena prijava

Savladavanje mekih veština u relaciji nastavnik-učitelj-roditelj

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

25 eura

zatvorena prijava

Upravljenje timovima

40 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

29 eura

zatvorena prijava