Obaveštavamo učesnike seminara da je Zavod za školstvo doneo odluku da svi seminari iz prošlog kataloga nemaju dalje odobrenje za produžavanje licence dok se ne objavi novi katalog.

Ovo znači da u trenutnom periodu između dva kataloga oranizatori seminara ne mogu da izdaju uverenja sa kojima bi učesnici seminara mogli da obnove svoje licence. Ovo važi za sve seminare iz kataloga, ne samo za naše onlajn. 

Zbog velikog broja učesnika koji žele da pohađaju seminare, a nije im važna licenca i steknu nova znanja i razviju veštine, mi ćemo realizovati seminare i tokom ovog perioda. Svako od učesnika dobiće interni OKC sertifikat o pohađanom seminaru.

Prijava za aprilski termin seminara je zatvorena.

  • 00Dana
  • 00Sati
  • 00Minuta
  • 00Sekunde

Otvorena prijava za letnji termin, jul 2020. 

Seminari počinju 6. jula, prijava je otvorena do 25. juna. 

Pogledajte posebnu ponudu: Paket seminara. U julu je dostupno samo 50 paket

Naziv akreditovanih seminara

Broj bodova, cena seminara po učesniku

Prijava za 7. februar

Prijava za 14. mart

Prijava za 18. april

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

Naziv akreditovanih seminara

Redni broj u Katalogu Zavoda za školstvo CG - broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

broj 80 - 24 sata

28 eura

od 15. marta

broj 45 - 24 sata

28 eura

od 15. marta

broj 46 - 32 sata

32 eura

od 15. marta

broj 27 - 32 sata

32 eura

od 15. marta

Seminari – broj bodova

Broj bodova, cena seminara po učesniku

Prijava
za 7. februar

Prijava
za 14. mart

Prijava
za 18. april

Testovi znanja – vodič za izradu i primenu

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
32 eura

zatvorena prijava

zatvorena prijava

zatvorena prijava

Aktivno orijentisana nastava matematike

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
28 eura

ne realizuje se

zatvorena prijava

ne realizuje se

Nastava matematika sa upotrebom
informaciono komunikacionih tehnologija

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
28 eura

zatvorena prijava – ne realizuje se

ne realizuje se

zatvorena prijava

Internet učionica

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
28 eura

zatvorena prijava

zatvorena prijava – ne realizuje se

zatvorena prijava

Dobra priprema za čas – uspešan čas

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
28eura

zatvorena prijava

zatvorena prijava

zatvorena prijava

Igroliko učenje putem računara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
32 eura

zatvorena prijava

ne realizuje se

zatvorena prijava – ne realizuje se

Video lekcije – nastavna sredstva savremenog obrazovanja

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
32 eura

zatvorena prijava

zatvorena prijava

zatvorena prijava

Programigranje – programiranje igre i igranje programiranjem

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
28 eura

ne realizuje se

zatvorena prijava

ne realizuje se

Digitalne priče i bajke

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
32 eura

zatvorena prijava

zatvorena prijava

zatvorena prijava

Nastava engleskog jezika zasnovana na interdisciplinarnom pristupu

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
28 eura

ne realizuje se

zatvorena prijava

ne realizuje se

Projektno orijentisana nastava u zelenim temama i multimediji

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
28 eura

ne realizuje se

zatvorena prijava

ne realizuje se

Domaći zadatak u službi povećanja učeničkih postignuća

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
28 eura

zatvorena prijava

ne realizuje se

zatvorena prijava

Seminari – broj bodova

Broj bodova, cena seminara po učesniku

Prijava
za 7. februar

Prijava
za 14. mart

Prijava
za 18. april

Grupni rad i interdisciplinarnost sa primenom veb-alata

36 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
32 eura

zatvorena prijava

ne realizuje se

zatvorena prijava

Muzika uz pomoć računara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
32 eura

zatvorena prijava

ne realizuje se

zatvorena prijava

Školski elektronski časopis u službi kreativnosti učenika

37 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
28 eura

zatvorena prijava

zatvorena prijava

zatvorena prijava

Blog, instagram i fejsbuk u nastavi

36 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
32 eura

zatvorena prijava – ne realizuje se

zatvorena prijava

zatvorena prijava

Ocenjivanje u funkciji razvoja i učenja

38 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
32 eura

zatvorena prijava – popunjen termin

zatvorena prijava – popunjen termin

zatvorena prijava

Veb-alatima do interaktivne nastave

36 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
32 eura

zatvorena prijava

zatvorena prijava

zatvorena prijava

Primena projektnog planiranja u predškolskoj ustanovi kroz elemente integrisanog učenja

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
32 eura

zatvorena prijava

zatvorena prijava – ne realizuje se

zatvorena prijava

E-portfolio, instrument za napredovanje i saradnju

36 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
28 eura

zatvorena prijava

zatvorena prijava – ne realizuje se

zatvorena prijava

Humana škola

36 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
32 eura

zatvorena prijava

ne realizuje se

zatvorena prijava

Nastava u oblaku

34 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
28 eura

zatvorena prijava – ne realizuje se

zatvorena prijava

zatvorena prijava

Savladavanje mekih veština u relaciji nastavnik-učitelj-roditelj

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
32 eura

zatvorena prijava

zatvorena prijava

zatvorena prijava – popunjen termin

Upravljenje timovima

40 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
32 eura

zatvorena prijava

zatvorena prijava

zatvorena prijava

Osnove veb-dizajna – kreativni način za razvoj učenika

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
28 eura

zatvorena prijava

ne realizuje se

zatvorena prijava

Kreiranje i moderacija obuka

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
28 eura

ne realizuje se

ne realizuje se

ne realizuje se

Digitalni atlas

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
28 eura

zatvorena prijava

ne realizuje se

zatvorena prijava – ne realizuje se

Jezička kultura na internetu

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
28 eura

zatvorena prijava

zatvorena prijava

ne realizuje se

Digitalni marketing u ekonomiji, ugostiteljstvu i turizmu

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
28 eura

zatvorena prijava

ne realizuje se

zatvorena prijava – ne realizuje se

Seminari

Broj bodova, cena seminara po učesniku

Prijava
za 7. februar

Prijava
za 14. mart

Prijava
za 18. april

Osnove računarske pismenosti

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

zatvorena prijava – ne realizuje se

ne realizuje se

zatvorena prijava – ne realizuje se

Osnove dobre komunikacije

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

zatvorena prijava – ne realizuje se

ne realizuje se

zatvorena prijava – ne realizuje se

Virtuelne ekskurzije

16 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
16 eura

ne realizuje se

zatvorena prijava

ne realizuje se

Mape uma u funkciji nastavnog procesa

24 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
16 eura

zatvorena prijava

ne realizuje se

zatvorena prijava – ne realizuje se

Ekskurzije kao obrazovni resurs

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

zatvorena prijava – ne realizuje se

ne realizuje se

zatvorena prijava – ne realizuje se

Dobrobit deteta kroz odnose u fizičkoj sredini

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

zatvorena prijava – ne realizuje se

ne realizuje se

zatvorena prijava – ne realizuje se

Eksperimenti u nastavi

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

zatvorena prijava

ne realizuje se

zatvorena prijava

Vodič kroz inkluzivno obrazovanje

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

zatvorena prijava – ne realizuje se

ne realizuje se

zatvorena prijava – ne realizuje se

Primena preduzetničkog načina razmišljanja u nastavi

40 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

zatvorena prijava

zatvorena prijava

zatvorena prijava – ne realizuje se

Obrazovni svet kroz inovativne igre

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

zatvorena prijava

ne realizuje se

ne realizuje se

Upravljanje stresom na radnom mestu

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

ne realizuje se

zatvorena prijava

ne realizuje se

Digitalne tehnologije kao podrška dokumentovanju u vrtićima

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

ne realizuje se

zatvorena prijava

ne realizuje se

Prirodni vrtić

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

zatvorena prijava – ne realizuje se

ne realizuje se

zatvorena prijava

Veb-alatima do formativne ocene

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

zatvorena prijava

ne realizuje se

zatvorena prijava – ne realizuje se

Onlajn čas odeljenskog starešine

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

ne realizuje se

zatvorena prijava

ne realizuje se

Preduzetništvo u gimnazijama i stručnim školama

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

zatvorena prijava – ne realizuje se

ne realizuje se

zatvorena prijava – ne realizuje se

Geogebra u nastavi

40 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

ne realizuje se

zatvorena prijava

ne realizuje se

Elektronska pedagoška dokumentacija

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

zatvorena prijava

zatvorena prijava

zatvorena prijava – ne realizuje se

Književne radionice

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

ne realizuje se

zatvorena prijava

ne realizuje se

Vrednovanje učenika – putokaza za razvoj i napredak

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

zatvorena prijava – ne realizuje se

ne realizuje se

zatvorena prijava

Escape Classroom – univerzalna nastavna metoda

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

ne realizuje se

zatvorena prijava

ne realizuje se

Komunikacija vaspitača i roditelja – osnova dobre saradnje

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

zatvorena prijava – ne realizuje se

ne realizuje se

zatvorena prijava – ne realizuje se

Finansijska pismenost

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

zatvorena prijava – ne realizuje se

ne realizuje se

zatvorena prijava

Naziv akreditovanih seminara

Broj bodova, cena po učesniku

Prijava za 7. februar

Prijava za 14. mart

Prijava za 18. april

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

36 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

36 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

34 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

40 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

Ne realizuje se

Ne realizuje se

Ne realizuje se

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

Neakreditovani seminari

Broj bodova, cena po učesniku

Prijava za 7. februar

Prijava za 14. mart

Prijava za 18. april

14 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

16 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

40 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura