Obaveštavamo učesnike seminara da je Nacionalni savjet za obrazovanje doneo odluku o odobrenim seminarima za relicenciranje. U odluci se nalaze 17 naših onlajn seminara.  Programi su na listi odobrenih programa Nacionalnog savjeta za obrazovanje za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, osnovno obrazovanje i vaspitanje i opšte srednje obrazovanje.

Sledeći termin je od 1. do 14. oktobra

Prijava je otvorena do 23. septembra

TerminPrijavaDatum realizacije
OKTOBAR
do 23. septembra
od 1. do 14. oktobra
NOVEMBAR
do 30. oktobra
od 6. do 20. novembra
DECEMBAR
do 24. novembraod 4. do 18. decembra

.

Naziv seminara i katalogški broj

Oblast

Broj sati

Cena seminara

Termin realizacije

GeoGebra – geometrija i algebra u 2D i 3D; kat. br. 251

2.b Metode učenja u nastavi pojedinih predmeta

16 sati – 14 dana

28 eura

otvorena prijava

GeoGebra – kreiranje sopstvenog udžbenika i učionice; kat. br. 252

2.b Metode učenja u nastavi pojedinih predmeta

16 sati – 14 dana

28 eura

otvorena prijava

Muzika uz pomoć računara; kat. br. 174

6. Primjena informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi

16 sati – 14 dana

28 eura

otvorena prijava

Dvosmerna komunikacija nastavnika i roditelja; kat. br. 267

Druge oblasti stručnog usavršavanja

16 sati – 14 dana

28 eura

otvorena prijava

Savladavanje mekih veština u relaciji nastavnik-učenik-roditelj unutar ustanova; kat. br. 296

Druge oblasti stručnog usavršavanja

16 sati – 14 dana

28 eura

otvorena prijava

E-portfolio za učenike; kat. br. 250

9. Multidisciplinarni pristup nastavi (STEM, medijska i jezička pismenost, digitalne kompetencije, PISA zadaci itd.)

16 sati – 14 dana

28 eura

otvorena prijava

E-portfolio za nastavnike; kat. br. 249

9. Multidisciplinarni pristup nastavi (STEM, medijska i jezička pismenost, digitalne kompetencije, PISA zadaci itd.)

16 sati – 14 dana

28 eura

otvorena prijava

Digitalne priče i bajke; kat. br. 160

6. Primjena informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi

16 sati – 14 dana

28 eura

otvorena prijava

Digitalni ugledni čas; kat. br. 162

6. Primjena informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi

16 sati – 14 dana

28 eura

otvorena prijava

Internet učionica; kat. br. 167

6. Primjena informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi

16 sati – 14 dana

28 eura

otvorena prijava

Kreiranje interaktivnih video lekcija; kat. br. 168

6. Primjena informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi

16 sati – 14 dana

28 eura

otvorena prijava

Nastava u oblaku; kat. br. 176

6. Primjena informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi

16 sati – 14 dana

28 eura

otvorena prijava

Video lekcije – savremeno nastavno sredstvo; kat. br. 185

6. Primjena informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi

16 sati – 14 dana

28 eura

otvorena prijava

Književne radionice; kat. br. 31

2.b Metode učenja u nastavi pojedinih predmeta

16 sati – 14 dana

28 eura

otvorena prijava

Prijava