Dobro došli na OKC internet portal

za nastavnike i stručne saradnike u CG

Akreditovani elektronski seminari

stručne teme, nove metode

Pohađajte sa bilo kog mesta

i u bilo koje vreme

Uvjerenja od 32 sata

cena od 28 eura

Već 6 godina sa nastavnicima u CG

Preko 1200 nastavnika i stručnih saradnika

Onlajn seminari Crna Gora