Dobro došli na OKC internet portal

za nastavnike i stručne saradnike u CG

Akreditovani elektronski seminari

stručne teme, nove metode

Pohađajte sa bilo kog mesta

i u bilo koje vreme

Uvjerenja od 32 sata

cena od 28 eura

Već 6 godina sa nastavnicima u CG

Preko 1200 nastavnika i stručnih saradnika

Onlajn seminari Crna Gora

Otvorena prijava za letnji termin, jul 2020. 

Seminari počinju 6. jula, prijava je otvorena do 25. juna. 

Pogledajte posebnu ponudu: Paket seminara. U julu je dostupno samo 50 paket

Seminari – broj bodova

Redni broj u Katalogu Zavoda za školstvo CG
broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Testovi znanja – vodič za izradu i primenu

broj 19
32 sata

29 eura

zatvorena prijava

od 6. jula
(34 dana)
Aktivno orijentisana nastava matematike

broj 22
24 sata

25 eura

zatvorena prijava

od 6. jula
(28 dana)
Nastava matematika sa upotrebom
informaciono komunikacionih tehnologija

broj 80
24 sata

25 eura

zatvorena prijava

od 6. jula
(28 dana)
Internet učionica

broj 45
24 sata

25 eura

zatvorena prijava

od 6. jula
(28 dana)
Dobra priprema za čas – uspešan čas

broj 35
32 sata

25 eura

zatvorena prijava

od 6. jula
(30 dana)
Igroliko učenje putem računara

broj 46
32 sata

29 eura

zatvorena prijava

Video lekcije – nastavna sredstva savremenog obrazovanja

broj 139
32 sata

29 eura

zatvorena prijava

od 6. jula
(34 dana)
Programigranje – programiranje igre i igranje programiranjem

broj 109
24 sata

25 eura

zatvorena prijava

od 6. jula
(28 dana)
Digitalne priče i bajke

broj 27
32 sata

29 eura

zatvorena prijava

od 6. jula
(34 dana)
Nastava engleskog jezika zasnovana na interdisciplinarnom pristupu

broj 79
24 sata

25 eura

zatvorena prijava

od 6. jula
(28 dana)
Projektno orijentisana nastava u zelenim temama i multimediji

broj 108
24 sata

25 eura

zatvorena prijava

od 6. jula
(28 dana)
Domaći zadatak u službi povećanja učeničkih postignuća

broj 37
24 sata

25 eura

zatvorena prijava

od 6. jula
(28 dana)

  • 00Dana
  • 00Sati
  • 00Minuta
  • 00Sekundi
Neakreditovani seminari

Seminari – broj bodova

Broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Osnove računarske pismenosti

26 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

13 eura

zatvorena prijava

od 6. jula (28 dana)
Virtuelne ekskurzije

14 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

10 eura

zatvorena prijava

od 6. jula (14 dana)
Mape uma u funkciji nastavnog procesa

15 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

10 eura

zatvorena prijava

od 6. jula (15 dana)
Osnove dobre komunikacije

28 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

13 eura

zatvorena prijava

od 6. jula (28 dana)
Ocenjivanje u funkciji razvoja i učenja

38 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

29 eura

zatvorena prijava

od 6. jula (34 dana)
Grupni rad i interdisciplinarnost sa primenom veb alata

36 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

29 eura

zatvorena prijava

od 6. jula (34 dana)
Školski elektronski časopis u službi kreativnosti učenika

37 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

25 eura

zatvorena prijava

od 6. jula (34 dana)
Digitalni marketing u ekonomiji, ugostiteljstvu i turizmu

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

25 eura

zatvorena prijava

od 6. jula (28 dana)
Muzika uz pomoć računara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

25 eura

zatvorena prijava

od 6. jula (28 dana)
Veb alatima do interaktivne nastave

36 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

29 eura

zatvorena prijava

Digitalni atlas

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

25 eura

zatvorena prijava

od 6. jula (28 dana)
Savladavanje mekih veština u relaciji nastavnik-učitelj-roditelj

36 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

29 eura

zatvorena prijava

od 6. jula (34 dana)
Humana škola

36 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

29 eura

zatvorena prijava

od 6. jula (34 dana)
Jezička kultura na internetu

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

25 eura

zatvorena prijava

od 6. jula (28 dana)
Blog, instagram i fejsbuk u nastavi

36 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

29 eura

zatvorena prijava

od 6. jula (28 dana)
E-portfolio, instrument za napredovanje i saradnju

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

25 eura

zatvorena prijava

od 6. jula (28 dana)
Nastava u oblaku

34 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

25 eura

zatvorena prijava

od 6. jula (28 dana)
Kreiranje i moderacija obuka

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

25 eura

zatvorena prijava

od 6. jula (28 dana)
Upravljenje timovima

40 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

29 eura

zatvorena prijava

od 6. jula (34 dana)
Osnove veb dizajna – kreativan način za razvoj učenika

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

25 eura

zatvorena prijava

od 6. jula (28 dana)
Upotreba onlajn igara u nastavi

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

25 eura

zatvorena prijava

od 6. jula (28 dana)
Primena projektnog planiranja u predškolskoj ustanovi kroz elemente integrisanog učenja

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

29 eura

zatvorena prijava

od 6. jula (28 dana)