Otvorena prijava

Realizacija seminara u februarskom terminu započinje 8. februara 2021. godine
Prijava za februarski termin seminara otvorena je do 31. januara 2021. godine
 
– kliknite na sliku za promociju –
  • 00Dana
  • 00Sati
  • 00Minuta
  • 00Sekunde

Otvorena prijava za letnji termin, jul 2020. 

Seminari počinju 6. jula, prijava je otvorena do 25. juna. 

Pogledajte posebnu ponudu: Paket seminara. U julu je dostupno samo 50 paket

Naziv akreditovanih seminara

Redni broj u Katalogu Zavoda za školstvo CG - broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

broj 22 - 24 sata

28 eura

od 8. februara

broj 80 - 24 sata

28 eura

od 8. februara

broj 45 - 24 sata

28 eura

od 8. februara

broj 35 - 32 sata

28 eura

od 8. februara

broj 46 - 32 sata

32 eura

ne realizuje se

broj 27 - 32 sata

32 eura

od 8. februara

Neakreditovani seminari

Redni broj u Katalogu Zavoda za školstvo CG - broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

26 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

ne realizuje se

14 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

16 eura

od 8. februara

25 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

16 eura

od 8. februara

28 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

od 8. februara

38 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

od 8. februara

36 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

od 8. februara

37 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

od 8. februara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

od 8. februara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

od 8. februara

36 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

popunjen termin

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

od 8. februara

36 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

od 8. februara

36 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

od 8. februara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

od 8. februara

36 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

od 8. februara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28eura

od 8. februara

34 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

od 8. februara

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

ne realizuje se

40 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

29 eura

od 8. februara

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

25 eura

od 8. februara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

29 eura

od 8. februara

Seminari – broj bodova

Redni broj u Katalogu Zavoda za školstvo CG
broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Testovi znanja – vodič za izradu i primenu

broj 19
32 sata

32 eura

zatvorena prijava

popunjen termin
Aktivno orijentisana nastava matematike

broj 22
24 sata

28 eura

otvorena prijava

od 8. februara
(28 dana)
Nastava matematika sa upotrebom
informaciono komunikacionih tehnologija

broj 80
24 sata

28 eura

otvorena prijava

od 8. februara
(28 dana)
Internet učionica

broj 45
24 sata

28 eura

otvorena prijava

od 8. februara
(28 dana)
Dobra priprema za čas – uspešan čas

broj 35
32 sata

28 eura

otvorena prijava

od 8. februara
(30 dana)
Igroliko učenje putem računara

broj 46
32 sata

32 eura

zatvorena prijava

ne realizuje se
Video lekcije – nastavna sredstva savremenog obrazovanja

broj 139
32 sata

32 eura

otvorena prijava

od 8. februara
(34 dana)
Programigranje – programiranje igre i igranje programiranjem

broj 109
24 sata

28 eura

otvorena prijava

od 8. februara
(28 dana)
Digitalne priče i bajke

broj 27
32 sata

32 eura

otvorena prijava

od 8. februara
(34 dana)
Nastava engleskog jezika zasnovana na interdisciplinarnom pristupu

broj 79
24 sata

28 eura

otvorena prijava

od 8. februara
(28 dana)
Projektno orijentisana nastava u zelenim temama i multimediji

broj 108
24 sata

28 eura

otvorena prijava

od 8. februara
(28 dana)
Domaći zadatak u službi povećanja učeničkih postignuća

broj 37
24 sata

28 eura

otvorena prijava

od 8. februara
(28 dana)

Neakreditovani seminari

Seminari – broj bodova

Broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Osnove računarske pismenosti

26 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

zatvorena prijava

ne realizuje se
Virtuelne ekskurzije

14 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

16 eura

otvorena prijava

od 8. februara
(14 dana)
Mape uma u funkciji nastavnog procesa

25 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

16 eura

otvorena prijava

od 8. februara
(15 dana)
Osnove dobre komunikacije

28 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

otvorena prijava

od 8. februara
(28 dana)
Ocenjivanje u funkciji razvoja i učenja

38 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

otvorena prijava

od 8. februara
(34 dana)
Grupni rad i interdisciplinarnost sa primenom veb-alata

36 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

otvorena prijava

od 8. februara
(34 dana)
Školski elektronski časopis u službi kreativnosti učenika

37 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

otvorena prijava

od 8. februara
(34 dana)
Digitalni marketing u ekonomiji, ugostiteljstvu i turizmu

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

otvorena prijava

od 8. februara
(28 dana)
Muzika uz pomoć računara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

otvorena prijava

od 8. februara
(28 dana)
Veb-alatima do interaktivne nastave

36 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

zatvorena prijava

popunjen termin
Digitalni atlas

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

otvorena prijava

od 8. februara
(28 dana)
Savladavanje mekih veština u relaciji nastavnik-učitelj-roditelj

36 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

otvorena prijava

od 8. februara
(34 dana)
Humana škola

36 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

otvorena prijava

od 8. februara
(34 dana)
Jezička kultura na internetu

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

otvorena prijava

od 8. februara
(28 dana)
Blog, instagram i fejsbuk u nastavi

36 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

otvorena prijava

od 8. februara
(28 dana)
E-portfolio, instrument za napredovanje i saradnju

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

otvorena prijava

od 8. februara
(28 dana)
Nastava u oblaku

34 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

otvorena prijava

od 8. februara
(28 dana)
Kreiranje i moderacija obuka

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

zatvorena prijava

ne realizuje se
Upravljenje timovima

40 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

zatvorena prijava

popunjen termin
Osnove veb dizajna – kreativan način za razvoj učenika

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

otvorena prijava

od 8. februara
(28 dana)
Primena projektnog planiranja u predškolskoj ustanovi kroz elemente integrisanog učenja

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

otvorena prijava

od 8. februara
(28 dana)