Obaveštavamo učesnike seminara da je Nacionalni savjet za obrazovanje doneo odluku o odobrenim seminarima za relicenciranje. U odluci se nalaze 17 naših onlajn seminara.  Programi su na listi odobrenih programa Nacionalnog savjeta za obrazovanje za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, osnovno obrazovanje i vaspitanje i opšte srednje obrazovanje.

Prijava za martovski termin za Crnu Goru  je otvorena

Termin počinje 6. marta, a prijava je otvorena do26. februara

 

  • 00Dani
  • 00Sati
  • 00Minuti
  • 00Sekunde
  • 00Dana
  • 00Sati
  • 00Minuta
  • 00Sekunde

Naziv seminara i katalogški broj

Oblast

Broj bodova

Cena seminara

Termin realizacije

GeoGebra – geometrija i algebra u 2D i 3D; kat. br. 251

2.b Metode učenja u nastavi pojedinih predmeta

16 bodova – 14 dana

28 eura

zatvorena prijava

GeoGebra – kreiranje sopstvenog udžbenika i učionice; kat. br. 252

2.b Metode učenja u nastavi pojedinih predmeta

16 bodova – 14 dana

28 eura

zatvorena prijava

Muzika uz pomoć računara; kat. br. 174

6. Primjena informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi

16 bodova – 14 dana

28 eura

zatvorena prijava

Dvosmerna komunikacija nastavnika i roditelja; kat. br. 267

Druge oblasti stručnog usavršavanja

16 bodova – 14 dana

28 eura

zatvorena prijava

Savladavanje mekih veština u relaciji nastavnik-učenik-roditelj unutar ustanova; kat. br. 296

Druge oblasti stručnog usavršavanja

16 bodova – 14 dana

28 eura

zatvorena prijava

E-portfolio za učenike; kat. br. 250

9. Multidisciplinarni pristup nastavi (STEM, medijska i jezička pismenost, digitalne kompetencije, PISA zadaci itd.)

16 bodova – 14 dana

28 eura

zatvorena prijava

E-portfolio za nastavnike; kat. br. 249

9. Multidisciplinarni pristup nastavi (STEM, medijska i jezička pismenost, digitalne kompetencije, PISA zadaci itd.)

16 bodova – 14 dana

28 eura

zatvorena prijava

Digitalne priče i bajke; kat. br. 160

6. Primjena informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi

16 bodova – 14 dana

28 eura

zatvorena prijava

Digitalni ugledni čas; kat. br. 162

6. Primjena informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi

16 bodova – 14 dana

28 eura

zatvorena prijava

Internet učionica; kat. br. 167

6. Primjena informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi

16 bodova – 14 dana

28 eura

zatvorena prijava

Kreiranje interaktivnih video lekcija; kat. br. 168

6. Primjena informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi

16 bodova – 14 dana

28 eura

zatvorena prijava

Nastava u oblaku; kat. br. 176

6. Primjena informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi

16 bodova – 14 dana

28 eura

zatvorena prijava

Video lekcije – savremeno nastavno sredstvo; kat. br. 185

6. Primjena informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi

16 bodova – 14 dana

28 eura

zatvorena prijava

Književne radionice; kat. br. 31

2.b Metode učenja u nastavi pojedinih predmeta

16 bodova – 14 dana

28 eura

zatvorena prijava