Obaveštavamo učesnike seminara da je Zavod za školstvo doneo odluku da svi seminari iz prošlog kataloga nemaju dalje odobrenje za produžavanje licence dok se ne objavi novi katalog.

Ovo znači da u trenutnom periodu između dva kataloga oranizatori seminara ne mogu da izdaju uverenja sa kojima bi učesnici seminara mogli da obnove svoje licence. Ovo važi za sve seminare iz kataloga, ne samo za naše onlajn. 

Zbog velikog broja učesnika koji žele da pohađaju seminare, a nije im važna licenca i steknu nova znanja i razviju veštine, mi ćemo realizovati seminare i tokom ovog perioda. Svako od učesnika dobiće interni OKC sertifikat o pohađanom seminaru.

Prijava za februarski termin seminara otvorena je do 5. februara.

  • 00Dana
  • 00Sati
  • 00Minuta
  • 00Sekunde

Otvorena prijava za letnji termin, jul 2020. 

Seminari počinju 6. jula, prijava je otvorena do 25. juna. 

Pogledajte posebnu ponudu: Paket seminara. U julu je dostupno samo 50 paket

Naziv akreditovanih seminara

Broj bodova, cena seminara po učesniku

Prijava za 7. februar

Prijava za 14. mart

Prijava za 18. april

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

Naziv akreditovanih seminara

Redni broj u Katalogu Zavoda za školstvo CG - broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

broj 80 - 24 sata

28 eura

od 15. marta

broj 45 - 24 sata

28 eura

od 15. marta

broj 46 - 32 sata

32 eura

od 15. marta

broj 27 - 32 sata

32 eura

od 15. marta

Seminari – broj bodova

Broj bodova, cena seminara po učesniku

Prijava
za 7. februar

Prijava
za 14. mart

Prijava
za 18. april

Testovi znanja – vodič za izradu i primenu

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
32 eura

otvorena prijava

otvorena prijava

otvorena prijava

Aktivno orijentisana nastava matematike

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
28 eura

ne realizuje se

otvorena prijava

ne realizuje se

Nastava matematika sa upotrebom
informaciono komunikacionih tehnologija

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
28 eura

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Internet učionica

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
28 eura

otvorena prijava

otvorena prijava

otvorena prijava

Dobra priprema za čas – uspešan čas

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
28eura

otvorena prijava

otvorena prijava

otvorena prijava

Igroliko učenje putem računara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
32 eura

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Video lekcije – nastavna sredstva savremenog obrazovanja

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
32 eura

otvorena prijava

otvorena prijava

otvorena prijava

Programigranje – programiranje igre i igranje programiranjem

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
28 eura

ne realizuje se

otvorena prijava

ne realizuje se

Digitalne priče i bajke

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
32 eura

otvorena prijava

otvorena prijava

otvorena prijava

Nastava engleskog jezika zasnovana na interdisciplinarnom pristupu

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
28 eura

ne realizuje se

otvorena prijava

ne realizuje se

Projektno orijentisana nastava u zelenim temama i multimediji

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
28 eura

ne realizuje se

otvorena prijava

ne realizuje se

Domaći zadatak u službi povećanja učeničkih postignuća

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
28 eura

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Seminari – broj bodova

Broj bodova, cena seminara po učesniku

Prijava
za 7. februar

Prijava
za 14. mart

Prijava
za 18. april

Grupni rad i interdisciplinarnost sa primenom veb-alata

36 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
32 eura

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Muzika uz pomoć računara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
32 eura

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Školski elektronski časopis u službi kreativnosti učenika

37 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
28 eura

otvorena prijava

otvorena prijava

otvorena prijava

Blog, instagram i fejsbuk u nastavi

36 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
32 eura

otvorena prijava

otvorena prijava

otvorena prijava

Ocenjivanje u funkciji razvoja i učenja

38 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
32 eura

zatvorena prijava – popunjen termin

otvorena prijava

otvorena prijava

Veb-alatima do interaktivne nastave

36 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
32 eura

otvorena prijava

otvorena prijava

otvorena prijava

Primena projektnog planiranja u predškolskoj ustanovi kroz elemente integrisanog učenja

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
32 eura

otvorena prijava

otvorena prijava

otvorena prijava

E-portfolio, instrument za napredovanje i saradnju

36 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
28 eura

otvorena prijava

otvorena prijava

otvorena prijava

Humana škola

36 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
32 eura

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Nastava u oblaku

34 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
28 eura

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Savladavanje mekih veština u relaciji nastavnik-učitelj-roditelj

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
32 eura

otvorena prijava

otvorena prijava

otvorena prijava

Upravljenje timovima

40 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
32 eura

otvorena prijava

otvorena prijava

otvorena prijava

Osnove veb-dizajna – kreativni način za razvoj učenika

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
28 eura

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Kreiranje i moderacija obuka

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
28 eura

ne realizuje se

ne realizuje se

ne realizuje se

Digitalni atlas

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
28 eura

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Jezička kultura na internetu

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
28 eura

ne realizuje se

otvorena prijava

ne realizuje se

Digitalni marketing u ekonomiji, ugostiteljstvu i turizmu

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
28 eura

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Seminari

Broj bodova, cena seminara po učesniku

Prijava
za 7. februar

Prijava
za 14. mart

Prijava
za 18. april

Osnove računarske pismenosti

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Osnove dobre komunikacije

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Virtuelne ekskurzije

16 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
16 eura

ne realizuje se

otvorena prijava

ne realizuje se

Mape uma u funkciji nastavnog procesa

24 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
16 eura

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Ekskurzije kao obrazovni resurs

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Dobrobit deteta kroz odnose u fizičkoj sredini

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Eksperimenti u nastavi

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Vodič kroz inkluzivno obrazovanje

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Primena preduzetničkog načina razmišljanja u nastavi

40 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

otvorena prijava

otvorena prijava

otvorena prijava

Obrazovni svet kroz inovativne igre

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Upravljanje stresom na radnom mestu

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

ne realizuje se

otvorena prijava

ne realizuje se

Digitalne tehnologije kao podrška dokumentovanju u vrtićima

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

ne realizuje se

otvorena prijava

ne realizuje se

Prirodni vrtić

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Veb-alatima do formativne ocene

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Onlajn čas odeljenskog starešine

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

ne realizuje se

otvorena prijava

ne realizuje se

Preduzetništvo u gimnazijama i stručnim školama

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Geogebra u nastavi

40 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

ne realizuje se

otvorena prijava

ne realizuje se

Elektronska pedagoška dokumentacija

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

otvorena prijava

otvorena prijava

otvorena prijava

Književne radionice

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

ne realizuje se

otvorena prijava

ne realizuje se

Vrednovanje učenika – putokaza za razvoj i napredak

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Escape Classroom – univerzalna nastavna metoda

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

ne realizuje se

otvorena prijava

ne realizuje se

Komunikacija vaspitača i roditelja – osnova dobre saradnje

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Finansijska pismenost

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Naziv akreditovanih seminara

Broj bodova, cena po učesniku

Prijava za 7. februar

Prijava za 14. mart

Prijava za 18. april

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

36 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

36 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

36 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

34 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

40 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

Ne realizuje se

Ne realizuje se

Ne realizuje se

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

Neakreditovani seminari

Broj bodova, cena po učesniku

Prijava za 7. februar

Prijava za 14. mart

Prijava za 18. april

26 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

28 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

14 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

16 eura

25 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

16 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

40 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura