Obaveštavamo učesnike seminara da je Nacionalni savjet za obrazovanje doneo odluku o odobrenim seminarima za relicenciranje. U odluci se nalaze 17 naših onlajn seminara.  Programi su na listi odobrenih programa Nacionalnog savjeta za obrazovanje za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, osnovno obrazovanje i vaspitanje i opšte srednje obrazovanje.

Još nema informacija za sledeći termin seminara

Prijava je zatvorena

TerminPrijavaDatum realizacije
OKTOBAR
do 23. septembra
od 1. do 14. oktobra
NOVEMBAR
do 30. oktobra
od 6. do 20. novembra
DECEMBAR
do 24. novembraod 4. do 18. decembra

.

Naziv seminara i katalogški broj

Oblast

Broj sati

Cena seminara

Prijava

GeoGebra – geometrija i algebra u 2D i 3D; kat. br. 251

2.b Metode učenja u nastavi pojedinih predmeta

16 sati – 14 dana

35 eura

zatvorena prijava

GeoGebra – kreiranje sopstvenog udžbenika i učionice; kat. br. 252

2.b Metode učenja u nastavi pojedinih predmeta

16 sati – 14 dana

35 eura

zatvorena prijava

Muzika uz pomoć računara; kat. br. 174

6. Primjena informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi

16 sati – 14 dana

35 eura

zatvorena prijava

Dvosmerna komunikacija nastavnika i roditelja; kat. br. 267

Druge oblasti stručnog usavršavanja

16 sati – 14 dana

35 eura

zatvorena prijava

Savladavanje mekih veština u relaciji nastavnik-učenik-roditelj unutar ustanova; kat. br. 296

Druge oblasti stručnog usavršavanja

16 sati – 14 dana

35 eura

zatvorena prijava

E-portfolio za učenike; kat. br. 250

9. Multidisciplinarni pristup nastavi (STEM, medijska i jezička pismenost, digitalne kompetencije, PISA zadaci itd.)

16 sati – 14 dana

35 eura

zatvorena prijava

E-portfolio za nastavnike; kat. br. 249

9. Multidisciplinarni pristup nastavi (STEM, medijska i jezička pismenost, digitalne kompetencije, PISA zadaci itd.)

16 sati – 14 dana

35 eura

zatvorena prijava

Digitalne priče i bajke; kat. br. 160

6. Primjena informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi

16 sati – 14 dana

35 eura

zatvorena prijava

Digitalni ugledni čas; kat. br. 162

6. Primjena informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi

16 sati – 14 dana

35 eura

zatvorena prijava

Internet učionica; kat. br. 167

6. Primjena informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi

16 sati – 14 dana

35 eura

zatvorena prijava

Kreiranje interaktivnih video lekcija; kat. br. 168

6. Primjena informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi

16 sati – 14 dana

35 eura

zatvorena prijava

Nastava u oblaku; kat. br. 176

6. Primjena informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi

16 sati – 14 dana

35 eura

zatvorena prijava

Video lekcije – savremeno nastavno sredstvo; kat. br. 185

6. Primjena informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi

16 sati – 14 dana

35 eura

zatvorena prijava

Književne radionice; kat. br. 31

2.b Metode učenja u nastavi pojedinih predmeta

16 sati – 14 dana

35 eura

zatvorena prijava

Prijava