Obaveštavamo učesnike seminara da je Nacionalni savjet za obrazovanje doneo odluku o odobrenim seminarima za relicenciranje. U odluci se nalaze 17 naših onlajn seminara.  Programi su na listi odobrenih programa Nacionalnog savjeta za obrazovanje za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, osnovno obrazovanje i vaspitanje i opšte srednje obrazovanje.

Sledeći termin seminara je od 10. decembra

Prijave je otvorena do 3. decembra

  • 00Dani
  • 00Sati
  • 00Minuti
  • 00Sekunde
  • 00Dana
  • 00Sati
  • 00Minuta
  • 00Sekunde

Naziv seminara i katalogški broj

Oblast

Broj bodova

Cena seminara

Termin realizacije

GeoGebra – geometrija i algebra u 2D i 3D; kat. br. 223

2.b Metode učenja u nastavi pojedinih predmeta

16 bodova – 14 dana

28 eura

otvorena prijava

GeoGebra – kreiranje sopstvenog udžbenika i učionice; kat. br. 224

2.b Metode učenja u nastavi pojedinih predmeta

16 bodova – 14 dana

28 eura

otvorena prijava

Muzika uz pomoć računara; kat. br. 156

6. Primjena informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi

16 bodova – 14 dana

28 eura

otvorena prijava

Dvosmerna komunikacija nastavnika i roditelja; kat. br. 239

Druge oblasti stručnog usavršavanja

16 bodova – 14 dana

28 eura

otvorena prijava

Savladavanje mekih veština u relaciji nastavnik-učenik-roditelj unutar ustanova; kat. br. 267

Druge oblasti stručnog usavršavanja

16 bodova – 14 dana

28 eura

otvorena prijava

E-portfolio za učenike; kat. br. 222

9. Multidisciplinarni pristup nastavi (STEM, medijska i jezička pismenost, digitalne kompetencije, PISA zadaci itd.)

16 bodova – 14 dana

28 eura

otvorena prijava

E-portfolio za nastavnike; kat. br. 221

9. Multidisciplinarni pristup nastavi (STEM, medijska i jezička pismenost, digitalne kompetencije, PISA zadaci itd.)

16 bodova – 14 dana

28 eura

otvorena prijava

Digitalne priče i bajke; kat. br. 144

6. Primjena informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi

16 bodova – 14 dana

28 eura

otvorena prijava

Digitalni ugledni čas; kat. br. 146

6. Primjena informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi

16 bodova – 14 dana

28 eura

otvorena prijava

Internet učionica; kat. br. 150

6. Primjena informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi

16 bodova – 14 dana

28 eura

otvorena prijava

Kreiranje interaktivnih video lekcija; kat. br. 151

6. Primjena informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi

16 bodova – 14 dana

28 eura

otvorena prijava

Nastava u oblaku; kat. br. 158

6. Primjena informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi

16 bodova – 14 dana

28 eura

otvorena prijava

Video lekcije – savremeno nastavno sredstvo; kat. br. 166

6. Primjena informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi

16 bodova – 14 dana

28 eura

otvorena prijava

Književne radionice; kat. br. 25

2.b Metode učenja u nastavi pojedinih predmeta

16 bodova – 14 dana

28 eura

otvorena prijava