Naredni termin seminara je od 5. novembra.

Prijava je otvorena do 27. oktobra.

Prijava za decembarski termin je otvorena do 30. novembra

  • 00Dana
  • 00Sati
  • 00Minuta
  • 00Sekunde

Otvorena prijava za letnji termin, jul 2020. 

Seminari počinju 6. jula, prijava je otvorena do 25. juna. 

Pogledajte posebnu ponudu: Paket seminara. U julu je dostupno samo 50 paket

Naziv akreditovanih seminara

Redni broj u Katalogu Zavoda za školstvo CG - broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava za 5. novembar

Prijava za 10. decembar

broj 22 - 24 sata

28 eura

Ne realizuje se

broj 80 - 24 sata

28 eura

Ne realizuje se

broj 46 - 32 sata

32 eura

Ne realizuje se

Naziv akreditovanih seminara

Redni broj u Katalogu Zavoda za školstvo CG - broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

broj 80 - 24 sata

28 eura

od 15. marta

broj 45 - 24 sata

28 eura

od 15. marta

broj 46 - 32 sata

32 eura

od 15. marta

broj 27 - 32 sata

32 eura

od 15. marta

Neakreditovani seminari u CG 

Seminari – broj bodova

Broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava
za 5. novembar

Prijava
za 10. decembar

Grupni rad i interdisciplinarnost sa primenom veb-alata

36 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

otvorena prijava

ne realizuje se

Muzika uz pomoć računara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

ne realizuje se

otvorena prijava

Školski elektronski časopis u službi kreativnosti učenika

37 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

otvorena prijava

otvorena prijava

Blog, instagram i fejsbuk u nastavi

36 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

otvorena prijava

otvorena prijava

Ocenjivanje u funkciji razvoja i učenja

38 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

otvorena prijava

otvorena prijava

Veb-alatima do interaktivne nastave

36 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

otvorena prijava

otvorena prijava

Primena projektnog planiranja u predškolskoj ustanovi kroz elemente integrisanog učenja

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

otvorena prijava

otvorena prijava

E-portfolio, instrument za napredovanje i saradnju

36 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

otvorena prijava

otvorena prijava

Humana škola

36 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

otvorena prijava

ne realizuje se

Nastava u oblaku

34 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

otvorena prijava

ne realizuje se

Savladavanje mekih veština u relaciji nastavnik-učitelj-roditelj

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

otvorena prijava

otvorena prijava

Upravljenje timovima

40 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

zatvorena prijava
popunjen termin

otvorena prijava

Osnove veb-dizajna – kreativni način za razvoj učenika

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

otvorena prijava

ne realizuje se

Kreiranje i moderacija obuka

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

ne realizuje se

ne realizuje se

Digitalni atlas

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

otvorena prijava

ne realizuje se

Jezička kultura na internetu

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

ne realizuje se

otvorena prijava

Digitalni marketing u ekonomiji, ugostiteljstvu i turizmu

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

otvorena prijava

ne realizuje se

Seminari

Broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava
za 5. novembar

Prijava
za 10. decembar

Osnove računarske pismenosti

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

otvorena prijava

ne realizuje se

Osnove dobre komunikacije

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

otvorena prijava

ne realizuje se

Virtuelne ekskurzije

16 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

16 eura

ne realizuje se

otvorena prijava

Mape uma u funkciji nastavnog procesa

24 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

16 eura

otvorena prijava

otvorena prijava

Ekskurzije kao obrazovni resurs

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

otvorena prijava

ne realizuje se

Dobrobit deteta kroz odnose u fizičkoj sredini

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

otvorena prijava

ne realizuje se

Eksperimenti u nastavi

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

otvorena prijava

ne realizuje se

Vodič kroz inkluzivno obrazovanje

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

ne realizuje se

otvorena prijava

Primena preduzetničkog načina razmišljanja u nastavi

40 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

otvorena prijava

otvorena prijava

Obrazovni svet kroz inovativne igre

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

otvorena prijava

ne realizuje se

Upravljanje stresom na radnom mestu

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

ne realizuje se

otvorena prijava

Digitalne tehnologije kao podrška dokumentovanju u vrtićima

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

ne realizuje se

otvorena prijava

Prirodni vrtić

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

otvorena prijava

ne realizuje se

Veb-alatima do formativne ocene

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

otvorena prijava

ne realizuje se

Onlajn čas odeljenskog starešine

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

ne realizuje se

otvorena prijava

Preduzetništvo u gimnazijama i stručnim školama

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

otvorena prijava

ne realizuje se

Geogebra u nastavi

40 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

ne realizuje se

otvorena prijava

Elektronska pedagoška dokumentacija

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

ne realizuje se

otvorena prijava

Književne radionice

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

ne realizuje se

otvorena prijava

Vrednovanje učenika – putokaza za razvoj i napredak

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

otvorena prijava

ne realizuje se

Escape Classroom – univerzalna nastavna metoda

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

ne realizuje se

otvorena prijava

Komunikacija vaspitača i roditelja – osnova dobre saradnje

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

otvorena prijava

ne realizuje se

Naziv akreditovanih seminara

Redni broj u Katalogu Zavoda za školstvo CG - broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava za 5. novembar

Prijava za 10. decembar

36 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

Ne realizuje se

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

Ne realizuje se

37 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

36 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

38 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

36 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

36 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

36 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

Ne realizuje se

34 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

Ne realizuje se

40 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

Ne realizuje se

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

Ne realizuje se

Ne realizuje se

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

Ne realizuje se

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

Ne realizuje se

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

Ne realizuje se

Neakreditovani seminari

Redni broj u Katalogu Zavoda za školstvo CG - broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava za 5. novembar

Prijava za 10. decembar

26 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

Ne realizuje se

28 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

Ne realizuje se

14 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

16 eura

Ne realizuje se

25 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

16 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

Ne realizuje se

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

Ne realizuje se

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

Ne realizuje se

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

Ne realizuje se

40 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

Ne realizuje se

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

Ne realizuje se

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

Ne realizuje se

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

Ne realizuje se

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

Ne realizuje se

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

Ne realizuje se

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

Ne realizuje se

40 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

Ne realizuje se

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

Ne realizuje se

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

Ne realizuje se

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

Ne realizuje se

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

Ne realizuje se

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

Ne realizuje se