Zatvorena prijava

Seminari za zaposlene u obrazovnom sistemu Crne Gore neće se realizovati u aprilu 2021. 
  • 00Dana
  • 00Sati
  • 00Minuta
  • 00Sekunde

Otvorena prijava za letnji termin, jul 2020. 

Seminari počinju 6. jula, prijava je otvorena do 25. juna. 

Pogledajte posebnu ponudu: Paket seminara. U julu je dostupno samo 50 paket

Naziv akreditovanih seminara

Redni broj u Katalogu Zavoda za školstvo CG - broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

broj 80 - 24 sata

28 eura

od 15. marta

broj 45 - 24 sata

28 eura

od 15. marta

broj 46 - 32 sata

32 eura

od 15. marta

broj 27 - 32 sata

32 eura

od 15. marta

Neakreditovani seminari

Redni broj u Katalogu Zavoda za školstvo CG - broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

26 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

od 15. marta

14 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

16 eura

od 15. marta

25 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

16 eura

od 15. marta

28 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

od 15. marta

38 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

od 15. marta

36 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

od 15. marta

37 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

od 15. marta

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

od 15. marta

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

od 15. marta

36 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

popunjen termin

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

od 15. marta

36 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

od 15. marta

36 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

od 15. marta

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

od 15. marta

36 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

od 15. marta

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28eura

od 15. marta

34 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

od 15. marta

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

od 15. marta

40 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

29 eura

od 15. marta

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

25 eura

od 15. marta

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

29 eura

od 15. marta

Seminari – broj bodova

Redni broj u Katalogu Zavoda za školstvo CG
broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Testovi znanja – vodič za izradu i primenu

broj 19
32 sata

32 eura

zatvorena prijava

od 15. marta
Aktivno orijentisana nastava matematike

broj 22
24 sata

28 eura

zatvorena prijava

od 15. marta
Nastava matematika sa upotrebom
informaciono komunikacionih tehnologija

broj 80
24 sata

28 eura

zatvorena prijava

od 15. marta
Internet učionica

broj 45
24 sata

28 eura

zatvorena prijava

od 15. marta
Dobra priprema za čas – uspešan čas

broj 35
32 sata

28 eura

zatvorena prijava

od 15. marta
Igroliko učenje putem računara

broj 46
32 sata

32 eura

zatvorena prijava

od 15. marta
Video lekcije – nastavna sredstva savremenog obrazovanja

broj 139
32 sata

32 eura

zatvorena prijava

od 15. marta
Programigranje – programiranje igre i igranje programiranjem

broj 109
24 sata

28 eura

zatvorena prijava

od 15. marta
Digitalne priče i bajke

broj 27
32 sata

32 eura

zatvorena prijava

od 15. marta
Nastava engleskog jezika zasnovana na interdisciplinarnom pristupu

broj 79
24 sata

28 eura

zatvorena prijava

od 15. marta
Projektno orijentisana nastava u zelenim temama i multimediji

broj 108
24 sata

28 eura

zatvorena prijava

od 15. marta
Domaći zadatak u službi povećanja učeničkih postignuća

broj 37
24 sata

28 eura

zatvorena prijava

od 15. marta

Neakreditovani seminari

Seminari – broj bodova

Broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Osnove računarske pismenosti

26 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

zatvorena prijava

od 15. marta
Virtuelne ekskurzije

14 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

16 eura

zatvorena prijava

od 15. marta
Mape uma u funkciji nastavnog procesa

25 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

16 eura

zatvorena prijava

od 15. marta
Osnove dobre komunikacije

28 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

zatvorena prijava

od 15. marta
Ocenjivanje u funkciji razvoja i učenja

38 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

zatvorena prijava

od 15. marta
Grupni rad i interdisciplinarnost sa primenom veb-alata

36 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

zatvorena prijava

od 15. marta
Školski elektronski časopis u službi kreativnosti učenika

37 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

zatvorena prijava

od 15. marta
Digitalni marketing u ekonomiji, ugostiteljstvu i turizmu

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

zatvorena prijava

od 15. marta
Muzika uz pomoć računara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

zatvorena prijava

od 15. marta
Veb-alatima do interaktivne nastave

36 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

zatvorena prijava

popunjen termin
Digitalni atlas

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

zatvorena prijava

od 15. marta
Savladavanje mekih veština u relaciji nastavnik-učitelj-roditelj

36 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

zatvorena prijava

od 15. marta
Humana škola

36 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

zatvorena prijava

od 15. marta
Jezička kultura na internetu

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

zatvorena prijava

od 15. marta
Blog, instagram i fejsbuk u nastavi

36 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

zatvorena prijava

od 15. marta
E-portfolio, instrument za napredovanje i saradnju

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

zatvorena prijava

od 15. marta
Nastava u oblaku

34 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

zatvorena prijava

od 15. marta
Kreiranje i moderacija obuka

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

zatvorena prijava

od 15. marta
Upravljenje timovima

40 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

zatvorena prijava

od 15. marta
Osnove veb dizajna – kreativan način za razvoj učenika

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

zatvorena prijava

od 15. marta
Primena projektnog planiranja u predškolskoj ustanovi kroz elemente integrisanog učenja

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

zatvorena prijava

od 15. marta