Najčešća pitanja i odgovori za obnavljanje licence

Na osnovu mnogih pitanja naših kolega i nedoumica u vezi sa pohađanjem seminara za uverenja za obnavljenje licence, ovde ćemo detaljnije objasniti proceduru. Ovaj tekst zasniva se na aktuelnom Pravilniku o licenciranju zaposlenih u sistemu obrazovanja u CG i na osnovu naše komunikacije sa službama u Zavodu za školstvo CG. 

Evo nekih najčešćih pitanja i odgovora. 

Koji su seminari potrebni za obnavljanje licence?

Prema pravilniku, da biste obnovili licencu za rad, potrebno je da uspešno završite stručno usavršavanje po programima za stručno usavršavanje, odnosno da pohađate seminare iz 2 oblasti: 

 1. prioritetne oblasti
 2. druge oblasti

Koje su to oblasti? 

Zavod za školstvo CG na osnovu razvoja obrazovanja i obrazovnih politika, donosi odluku koje su to prioritetne oblasti za razvoj zaposlenih. Za aktuelni period (od 2022. do 2024. ) prioritetne oblasti su: 

 • Ocjenjivanje
 • Metode učenja
 • Rad sa darovitim učenicima
 • Prevencija nasilja
 • Podsticaj razvoja djece u predškolskom vaspitanju i. obrazovanju
 • Primjena informaciono-komunikacionih tehnologija
 • Zdravstveno obrazovanje
 • Inkuzivno obrazovanje
 • Multidisciplinarni pristup nastavi

Ove oblasti su detaljno predstavljene u drugoj koloni „Oblast“ u tabeli na sledećoj strani … katalog onlajn seminara.

Koliko seminara/sati mi je potrebno za obnavljanje licence?

Potrebno vam je najmanje 2 seminara, odnosno 2 uverenja sa seminara. U slučaju da ste nastavnik stručnih modula u srednjim stručnim školama ili da tokom studija niste polagali ispite iz pedagoško-psihološke grupe predmeta, onda je potrebno još jedno uverenje (seminar) iz ove oblasti. 

Iz prioritenih oblasti potrebno vam je uverenje sa najmanje 16 sati. Ovo znači da možete da pohađate 2 seminara od 8 sati ili jedan seminar od 16 ili više sati. 

Iz drugih oblasti potrebno vam je uverenje sa najmanje 8 sati stručnog usavršavanja. 

Da li su mi potrebni seminari iz mog predmeta?

Za lični razvoj i usavršavanje uvek su potrebni, ali za obnavljanje licence nisu potrebni. Prema Pravilniku o licenciranju nigde se ne traži seminari iz konkretne grupe predmeta.

U okviru prioritetne oblasti Metode učenja, postoji podoblast Metode učenja u nastavni pojedinih predmeta, pa možete da birate seminar iz svog predmeta, ali to nije neophodno za obnavljenje licence. 

Da li mogu da obnovim licencu i ako nisam u radnom odnosu?

Da, moguće je. Licenca je vaš lični dokument i po istim pravilima kao i zaposleni, možete da pohađate seminare iz navedenih oblasti i da sa dobijenim uverenjem podnesete dokumentaciju za obnavljanje licence. 

Koji su dokumenti potrebni za obnavljanje licence?

Za obnavljanje licence potrebno je da podnesete:

 1. Zahtev za obnavljanje licence
 2. Diplomu o stečenom obrazovanju
 3. Važeću licencu
 4. Potvrda o uspešno završenom stručnom usavršavanju 

Kada treba da podnesem dokumentaciju? 

Zahtev i prateće dokumente treba možete da podnesete najviše 6 meseci pre ili najkasnije 90 dana pre isteka licence. U slučaju da iz nekih opravdanih razloga niste podleni zahtev na vreme (duže lečenje, odsustov … ) moguće je da zahtev podnesete do datuma isteka licence. 

Važno!!!

Savetujemo sve zaposlene da na vreme sakupe dokumentaciju, jer je procedura za izdavanje uverenja sa seminara  (koje izdaje Zavod za školstov CG) dugačka. Naime, organizatori seminara  nakon realizacije seminara, treba da dobiju izveštaje iz ustanova da su učesnici seminara uspešno primenili naučeno sa seminara u praksi i da te izveštaje proslede Zavodu. Ta procedura može da traje i do 70 dana. Detaljnije o proceduri možete pročitati na sledećoj strani … Procedura za uverenje. 

Za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju, pišite na imejl: info@okc.rs Detalje o svakom seminaru imate na stranici seminara, odnosno dovoljno je da kliknete na naziv seminara na sledećoj strani … Tabela seminara.