Lence-Radosavljevic1

Lenče Radosavljević

Kratko i važno o sebi?

Diplomirani klasični filolog Univerziteta u Skoplju. Rad na izučavanju antičkog sveta i kulture nadogradila sam radom na računaru i internetu, jer sam uvidela da mi je to znanje neophodno.

Pesnik rimske književnosti i njegova krilatica?

Vergilije: Ajneida 1,118: „Rari nantes“ – Malo je onih koji plivaju.

Šta smatrate svojom profesionalnom vrlinom?

Svoj posao radim predano i sa ljubavlju, a nikada ne „odrađujem“.

Šta je za Vas najveći izazov?

Naučiti učenike da u međusobnim prepiskama koriste rečenice umesto skraćenica i da slušaju dobru muziku.

Kako provodite slobodno vreme?

Šetnja planinom, vožnja biciklom, Marvel i DC sa sinom i kćerkom.