E-portfolio za učenike

Akreditovan seminar

Broj bodova: 16

Trajanje: 2 sedmice

Cena: 28 eura

* Sadržaj ovog seminara isti je kao i sadržaj seminara E – portfolio instrument za napredovanje i saradnju iz prethodnog kataloga. U slučaju da ste pohađali stari seminar, ne morate ovaj.

Ovaj seminar Vam pruža mogućnost da naučite kako da samostalno kreirate učeničke e-portfolije u funkciji formativnog ocenjivanja.

Pitanja koja ste pitali i naši odgovori

Na seminaru ćete: učiti, raditi zadatke i komunicirati sa modetatorom i ostalim učesnicima. Prema našem dosadašnjem iskustvu za ove aktivnosti će vam biti potrebno 3-5 sati nedeljno.

Posle završenog seminara će za vas ostati otvoreni svi resursi koje možete da koristite da se podsetite na ono što ste zaboravili. Takođe, uvek možete da se javite svom moderatoru i on će vam pomoći.