Prijava za februarski termin seminara otvorena je do 28. januara.

Neakreditovani seminari

Broj bodova, cena po učesniku

Prijava za 7. februar

Prijava za 14. mart

Prijava za 18. april

26 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

28 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

14 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

16 eura

25 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

16 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

40 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

Neakreditovani seminari

Seminari

Broj bodova, cena seminara po učesniku

Prijava
za 7. februar

Prijava
za 14. mart

Prijava
za 18. april

Osnove računarske pismenosti

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

zatvorena prijava – ne realizuje se

ne realizuje se

zatvorena prijava – ne realizuje se

Osnove dobre komunikacije

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

zatvorena prijava – ne realizuje se

ne realizuje se

zatvorena prijava – ne realizuje se

Virtuelne ekskurzije

16 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
16 eura

ne realizuje se

zatvorena prijava

ne realizuje se

Mape uma u funkciji nastavnog procesa

24 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
16 eura

zatvorena prijava

ne realizuje se

zatvorena prijava – ne realizuje se

Ekskurzije kao obrazovni resurs

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

zatvorena prijava – ne realizuje se

ne realizuje se

zatvorena prijava – ne realizuje se

Dobrobit deteta kroz odnose u fizičkoj sredini

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

zatvorena prijava – ne realizuje se

ne realizuje se

zatvorena prijava – ne realizuje se

Eksperimenti u nastavi

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

zatvorena prijava

ne realizuje se

zatvorena prijava

Vodič kroz inkluzivno obrazovanje

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

zatvorena prijava – ne realizuje se

ne realizuje se

zatvorena prijava – ne realizuje se

Primena preduzetničkog načina razmišljanja u nastavi

40 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

zatvorena prijava

zatvorena prijava

zatvorena prijava – ne realizuje se

Obrazovni svet kroz inovativne igre

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

zatvorena prijava

ne realizuje se

ne realizuje se

Upravljanje stresom na radnom mestu

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

ne realizuje se

zatvorena prijava

ne realizuje se

Digitalne tehnologije kao podrška dokumentovanju u vrtićima

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

ne realizuje se

zatvorena prijava

ne realizuje se

Prirodni vrtić

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

zatvorena prijava – ne realizuje se

ne realizuje se

zatvorena prijava

Veb-alatima do formativne ocene

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

zatvorena prijava

ne realizuje se

zatvorena prijava – ne realizuje se

Onlajn čas odeljenskog starešine

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

ne realizuje se

zatvorena prijava

ne realizuje se

Preduzetništvo u gimnazijama i stručnim školama

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

zatvorena prijava – ne realizuje se

ne realizuje se

zatvorena prijava – ne realizuje se

Geogebra u nastavi

40 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

ne realizuje se

zatvorena prijava

ne realizuje se

Elektronska pedagoška dokumentacija

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

zatvorena prijava

zatvorena prijava

zatvorena prijava – ne realizuje se

Književne radionice

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

ne realizuje se

zatvorena prijava

ne realizuje se

Vrednovanje učenika – putokaza za razvoj i napredak

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

zatvorena prijava – ne realizuje se

ne realizuje se

zatvorena prijava

Escape Classroom – univerzalna nastavna metoda

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

ne realizuje se

zatvorena prijava

ne realizuje se

Komunikacija vaspitača i roditelja – osnova dobre saradnje

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

zatvorena prijava – ne realizuje se

ne realizuje se

zatvorena prijava – ne realizuje se

Finansijska pismenost

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
19 eura

zatvorena prijava – ne realizuje se

ne realizuje se

zatvorena prijava