Zatvorena prijava

Neakreditovani seminari

Redni broj u Katalogu Zavoda za školstvo CG - broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

26 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

od 17. maja

28 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

od 17. maja

14 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

16 eura

od 17. maja

25 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

16 eura

od 17. maja

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

od 17. maja

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

od 17. maja

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

od 17. maja

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

od 17. maja

40 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

od 17. maja

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

od 17. maja

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

od 17. maja

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

od 17. maja

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

od 17. maja

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

od 17. maja

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

od 17. maja

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

od 17. maja

Neakreditovani seminari

Seminari

Broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Osnove računarske pismenosti

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

zatvorena prijava

od 17. maja
Osnove dobre komunikacije

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

zatvorena prijava

od 17. maja
Virtuelne ekskurzije

16 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

16 eura

zatvorena prijava

od 17. maja
Mape uma u funkciji nastavnog procesa

24 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

16 eura

zatvorena prijava

od 17. maja
Ekskurzije kao obrazovni resurs

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

zatvorena prijava

od 17. maja
Dobrobit deteta kroz odnose u fizičkoj sredini

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

zatvorena prijava

od 17. maja
Eksperimenti u nastavi

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

zatvorena prijava

od 17. maja
Vodič kroz inkluzivno obrazovanje

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

zatvorena prijava

od 17. maja
Primena preduzetničkog načina razmišljanja u nastavi

40 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

zatvorena prijava

od 17. maja
Obrazovni svet kroz inovativne igre

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

zatvorena prijava

od 17. maja
Upravljanje stresom na radnom mestu

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

zatvorena prijava

od 17. maja
Digitalne tehnologije kao podrška dokumentovanju u vrtićima

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

zatvorena prijava

od 17. maja
Prirodni vrtić

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

zatvorena prijava

od 17. maja
Veb-alatima do formativne ocene

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

zatvorena prijava

od 17. maja
Onlajn čas odeljenskog starešine

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

zatvorena prijava

od 17. maja
Preduzetništvo u gimnazijama i stručnim školama

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

zatvorena prijava

od 17. maja