Zatvorena prijava

Prijava za oktobarski termin seminara je zatvorena.

Neakreditovani seminari

Redni broj u Katalogu Zavoda za školstvo CG - broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

26 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

28 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

14 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

16 eura

25 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

16 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

40 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

40 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

Neakreditovani seminari

Seminari

Broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Osnove računarske pismenosti

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

zatvorena prijava

Osnove dobre komunikacije

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

zatvorena prijava

Virtuelne ekskurzije

16 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

16 eura

zatvorena prijava

Mape uma u funkciji nastavnog procesa

24 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

16 eura

zatvorena prijava

Ekskurzije kao obrazovni resurs

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

zatvorena prijava

Dobrobit deteta kroz odnose u fizičkoj sredini

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

zatvorena prijava

Eksperimenti u nastavi

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

zatvorena prijava

Vodič kroz inkluzivno obrazovanje

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

zatvorena prijava

Primena preduzetničkog načina razmišljanja u nastavi

40 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

zatvorena prijava

Obrazovni svet kroz inovativne igre

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

zatvorena prijava

Upravljanje stresom na radnom mestu

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

zatvorena prijava

Digitalne tehnologije kao podrška dokumentovanju u vrtićima

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

zatvorena prijava

Prirodni vrtić

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

zatvorena prijava

Veb-alatima do formativne ocene

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

zatvorena prijava

Onlajn čas odeljenskog starešine

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

zatvorena prijava

Preduzetništvo u gimnazijama i stručnim školama

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

zatvorena prijava

Geogebra u nastavi

40 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

zatvorena prijava

Elektronska pedagoška dokumentacija

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

zatvorena prijava

Književne radionice

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

zatvorena prijava

Vrednovanje učenika – putokaza za razvoj i napredak

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

zatvorena prijava

Escape Classroom – univerzalna nastavna metoda

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

zatvorena prijava

Komunikacija vaspitača i roditelja – osnova dobre saradnje

32 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

19 eura

zatvorena prijava