Dvosmerna komunikacija nastavnika i roditelja

Akreditovan seminar

Broj bodova: 16

Trajanje: 2 sedmice

Cena: 28 eura

Zanimljiv seminar sa novim odnosom prema komunikaciji, koja je važan segment u stvaranju dobrog okruženja za razvoj detetove ličnosti. Dobra komunikacija između zaposlenih u obrazovanju i roditelja se reflektuje na postignuća učenika i njegov/njen odnos prema učenju.

Pitanja koja ste pitali i naši odgovori

Svi koji radimo sa decom, imamo potrebu da ostvarimo što bolju komunikaciju sa roditeljima, jer su nam oni važna karika u stvaranju što bolje veze sa učenikom. Ovaj seminar nam olakšava pristup roditeljima.

Svakodnevna komunikacija sa roditeljima, koji su najčešće subjektivni u odnosu na dete, traži od nas visok stepen profesionalnosti i razumevanja stvarnih potreba i nas i roditelja. U skladu sa tim potrebama i mi zauzimamo određeni stav, kojim čuvamo svoj integritet.

Seminar ima dosta vežbi, primera iz prakse, koji će Vam olakšati usvajanje ponuđenih sadržaja. Vežbe možete dalje da koristite i prilagođavate svojoj situaciji.

Ne morate završiti seminar za dve nedelje, ali bilo bi dobro da imate kontinuitet u radu, radi lakšeg usvajanja naučenog.