Danijela-Miletic-Trebaticki

Danijela Miličić Trebaticki

Ko sam, šta sam?

Vaspitač sam u dečjem vrtiću „Bubamara“, u Nadalju, koji pripada PU „Radost“, Srbobran. Imam zvanje pedagoški savetnik.

Član sam eTwinning zajednice prosvetnih radnika i tima balkanske zajednice nastavnika EduBalkasn. Autor sam više naučnih i stručnih radova objavljivanih u stručnoj literaturi. Realizator jednog akreditovanog seminara.

Znanje se deljenjem umnožava

Tokom studija smo polagali mnogo ispita, ali na neke stvari nas nisu pripremili naši profesori. Bilo je teškoća sa popunjavanjem pedagoške dokumentacije, izradom planova i neočekivanim situacijama u radnoj sobi. Na sreću, iskusnije koleginice su uvek pritekle u pomoć. Imajući to u vidu, uvek vodim računa da mladim kolegama ili studentima na praksi pomognem koliko god mogu. Danas to radim i putem društvenih internet mreža i internet platformi.

Moja vaspitačka misija

Verujem da je svako dete jedinstveno, individua kojoj je potrebna sigurna, brižna i podsticajna sredina u kojoj raste, sazreva emotivno, intelektualno, fizički i socijalno. Ovo je, ujedno, polazište moje misije kao vaspitača: da pomognem deci da ispune svoje potencijale u ovim oblastima. Podsticanjem vere u sebe, pomažem deci da otkriju ko su, da izraze svoje mišljenje i da neguju svoje ideje. U svim aktivnostima vodim računa o individualnim karakteristikama svakog deteta, da budem dostupna i odgovorim svim interesovanjima i zahtevima. Ličnim primerom učim decu da poštuju druge, prihvate međusobne razlike kao jezgro onoga što čini život tako fascinantnim.

Odnosi

Deca uče kroz svoja prethodna iskustva, građenjem odnosa kroz interakciju sa drugim ljudima i okruženjem. Kao model, trudim se da kroz saradnju sa roditeljima i kolegama dajem pozitivan primer kako se dela timski, kako se zajedno rešavaju problemi i dolazi do rešenja.

Celoživotno učenje

Poziv vaspitača za mene predstavlja doživotan proces učenja o novim filozofijama i novim strategijama. Zato se trudim da se usavršavam i da u svoje profesionalno obrazovanje i napredovanje neprekidno ulažem. Učim od kolega, roditelja, zajednice a najviše od dece. Ona su me naučila da otvorim svoj um i srce u radosti, u nepresušnom izvoru pozitivne energije i raznovrsnih ideja. Zbog toga, JA NIKADA NEĆU ZABORAVITI DA SE SMEJEM!

Profesionalni moto

„Ne treba ići kroz život, već rasti kroz život.“