Da li znamo šta su onlajn seminari?

Istorija ovog vida stručnog usavršavanja počinje sa pojavom interneta, a dalje su se razvijali u zavisnosti od potreba, znanja, stručnosti organizatora, ali najviše u zavisnosti od cilja šta se njima htelo ostvariti. 

U Crnoj Gori u sistemu stručnog usavršavanja odavno funkcionišu onlajn seminari. Nekoliko je organizacija koje su počele time da se bave, ali se OKC izdvojio kao neko ko to radi na veoma profesionalan način, takav da prvenstveno  odgovara učesnicima. Sa pandemijom do izražaja dolazi internet komunikacija i veliki broj nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika počinje da koristiti internet u cilju napredovanja i profesionalnog rada. 

Ali, problem nastaje kada se pojavljuju razni oblici stručnog usavršavanja putem interneta, sa ciljem koji nije realno usavršavanje učesnika, već samo puko odrađivanje posla, ne vodeći računa o kvalitetu. U sledećem videu pogledajte malo detaljnije o čemu se radi.  

Na kraju je sve na nama. Za loše stanje u obrazovnim sistemima (u svim državama u regionu) možemo da okrivimo državu, sistem, društvo … i time da obezvredimo kritiku. Jer, ko je država, sistem društvo … ? U učionici smo mi i država i sistem i društvo i ako mi znamo kako da radimo, šta da radimo i ako profesionalno obavljamo svoj posao … naš uspeh je zagarantovan. 

Ono što OKC može da učini je da pruži kvalitetno stručno usavršavanja i napredovanje. Naš cilj je da koliko-toliko pomognemo nastavnicima, vaspitačima, stručnim saradnicima da što lakše prevaziđu novine u profesionalnoj karijeri.

Imamo samo ovaj jedan posao, lep i human. Rad sa decom je najlepši posao na svetu, pa je red da i mi budemo najbolji.