Vera Milićević

Vera Milićević

Predstavite se…

Vera Milićević, nastavnik stručnih predmeta građevinske struke. Završila sam Građevinski fakultet u Beogradu, i mada sam ja izabrala struku, posao je izabrao mene, tako da sam veći deo radnog staža provela u školi. Moram priznati, na početku sam mislila da je to samo privremeno, pa se svake godine radilo po sličnom šablonu, sve dok nisu počela stručna usavršavanja. Uz seminare sam otkrila da postoji velika mogućnost kreativnog izražavanja, i da nema granica profesionalnom, a i ličnom usavršavanju.

Zašto onlajn seminari?

Oni su mi najviše pomogli da proširim vidike svog profesionalnog delovanja. Putem njih upoznala sam se sa radom kolega iz drugih sredina i videla da postoji puno sjajnih kolega širom Srbije. Osim toga, putem njih stiču se trajnija znanja i poboljšavaju digitalne kompetencije.

Zašto OKC?

Mislim da se na vrhu piramide znanja nalaze kreativnost i stvaralaštvo. U OKC- u ove kategorije su česta pojava jer ovaj tim ima vizije i unosi pozitivne promene u našu profesionalnu zajednicu.

Odakle interesovanje za zelene teme?

Konkretno na mom fakultetu smo učili o tome kako se od betona, čelika… mogu napraviti neverovatne konstrukcije. Malo smo govorili o tome kako ti materijali, kao i sami objekti, utiču na ljude, da li se priroda zagađuje, postoji li humaniji pristupi građenju, neka alternativa… Osim stručne, treba steći i širu sliku o posledicama ljudskog delovanja i treba živeti u skladu sa prirodom. Mislim da se situacija u tom pogledu menja i da svaki nastavnik u okviru svoje stručne oblasti može pronaći mesto da primeni inovacije vezane za održivi razvoj.

Da li postoje i neki projekti?

Svakako, na temama održivog razvoja i ekologije učestvovali smo uspešno na tri konkursa Francuskog instituta LAMAP (Ruka u testu). Takođe smo stekli oznake kvaliteta za projekte na portalu eTwinning gde smo u saradnji sa kolegama iz drugih zemalja realizovali projekte: Zelena gradnja, Make my STEM, Virtual Lab in Real Life… Svaki novi projekat je prilika da saznamo nešto novo i razvijamo svoje unutrašnje potencijale kroz kreativnost.