Video-uputstva kao pomoć za vaš "onlajn rad"

Znate da ponekad naiđete na neku začkoljicu za koju vam je potrebno hitno rešenje. U potrazi za tim rešenjem dosta vremena izgubite na pretragu različitih tekstova na veb-stranicama ili video-snimaka na YouTube. Iz tog razloga, na ovoj stranici predstavili smo različita uputstva koja vam mogu uštedeti vreme pretrage i olakšati vaš svakodnevni rad.

Dodavanje audio lekcija u Gugl učionici

Korišćenje dodatka Note anywhere u internet pregledaču Google Chrome

Kako napraviti skriptu pomoću alata PicPick?

Ocenjivanje slika pomoću alata PicPick

Automatsko otvaranje i zatvaranje Gugl testa

Viber na računaru

Elektronski testovi

Izrada Gugl prezentacija

Podešavanje oznaka i filtera u Gmail-u

Obeleživači u programu Google Chrome

Unos teksta glasom

Slikanje "dugačkih" veb-stranica

Kreiranje oglasne table u alatu LearningApps