OKC tim

Jasna Marković Vujanović

Autor seminara

Muzika uz pomoć računara

Više ...

Snežana Đorđević

Autor seminara

E-portfolio - instrument za napredovanje i saradnju

Više ...

Svetlana Pavlović

Autor seminara

Školski elektronski časopis

Više ...

Dragana Ćurčić

Autor seminara

Aktivno orijentisana nastava matematike

Više ...

Nataša Majstrović

Autor seminara

Upotreba onlajn igara u nastavi

Digitalni atlas

Više ...

Marija Rafajlović Stojković

Autor seminara

ProgramIgranje - programiranje igre

Više ...

Dragana Andrić

Autor seminara

Nastava engleskog jezika - interdisciplinarni pristup

Više ...

Gordana Obradović

Autor seminara

Digitalni atlas

Više ...

Jasmina Momčilović

Autor seminara

Dobra priprema za čas - uspešan čas

Savladavanje mekih veština

Više ...

Nikola Antonić

Autor seminara

Saradnički trougao

Veb-alatima do interaktivne nastave

Više ...

Dalibor Todorović

Autor seminara

Upotreba onlajn igara u nastavi

Više ...

Aleksandra Nikolić

Autor seminara

Osnove veb-dizajna

Više ...

Zlatica Gerov

Autor seminara

Grupni rad i interdisciplinarnost

Digitalni marketing

Više ...

Svetlana Slijepčević

Autor seminara

Jezička kultura na internetu

Više ...

Nada Marinković

Autor seminara

Humana škola

Više ...

Ranka Hrvaćanin

Autor seminara

Osnove dobre komunikacije

Više ...

Elena Spasić Mitranović

Autor seminara

Video-lekcije

Testovi znanja - vodič za izradu i primenu

Više ...

Nataša Simunović

Autor seminara

Igroliko učenje putem računara

Više ...

Marija Stošić

Autor seminara

Digitalne priče i bajke

Više ...

Vesna Tutunović

Autor seminara

Nastava engleskog jezika - interdisciplinarni pristup

Više ...

Vera Isailović

Autor seminara

Domaći zadatak

Više ...

Tanja Ignjatović

Autor seminara

Nastava matematike sa upotrebom IKT-a

Više ...

Katerina Pajić

Autor seminara

Upravljanje timovima

Više ...

Kornelija Kovač

Autor seminara

Projektno planiranje u predškolskoj ustanovi

Više ...

Ivan Milutinović

Autor seminara

Osnove veb-dizajna

Više ...

Nataša Džaković

Autor seminara

Dobra priprema -  za čas uspešan čas

Ocenjivanje u funkciji nastave i učenja

Više ...

Jelena Bratić

Autor seminara

Jezička kultura na internetu

Više ...

Marina Maleš

Autor seminara

Humana škola

Više ...

Milan Jovanović

Autor seminara

Mape uma

Više ...

Vladimir Marinkov

Autor seminara

Aktivno orijentisana nastava matematike

Više ...

Ivica Županjac

Autor seminara

Školski elektronski časopis

Internet učionica

Više ...

Miloš Milosavljević

Autor seminara

ProgramIgranje - programiranje igre

Više ...

Bojana Nikić Vujić

Autor seminara

Nastava engleskog jezika - interdisciplinarni pristup

Više ...

Jugoslava Lulić

Autor seminara

Domaći zadatak

Više ...

Sanja Ilić Stojanović

Autor seminara

Nastava matematike sa upotrebom IKT-a

Više ...

Brankica Mihajlović Ilić

Autor seminara

Ocenjivanje u funkciji nastave i učenja

Više ...

Ivanka Gurinović Rokvić

Autor seminara

Projektno planiranje u predškolskoj ustanovi

Više ...

Aleksandra Ristić

Autor seminara

Osnove veb-dizajna

Više ...

Nataša Jankuloski

Autor seminara

Digitalni marketing

Grupni rad i interdisciplinarnost

Više ...

Milena Andrijević

Autor seminara

Savladavanje mekih veština

Više ...

Ljubica Kovačević

Autor seminara

Humana škola

Više ...

Irina Damnjanović

Autor seminara

Saradnički trougao

Veb-alatima do interaktivne nastave

Više ...

Biljana Nedić

Autor seminara

Igroliko učenje putem računara

Više ...

Vera Milićević

Autor seminara

Projektna nastava - zelene teme i multimedija

Više ...

Jelena Perunović Samardžić

Koordinator

Koordinator OKC seminara u Crnoj Gori

Više ...

Sonja Stamenković

Autor seminara

Testovi znanja - vodič za izradu i primenu

Više ...

Radmila Nikolić

Autor seminara

Nastava u oblaku

Video-lekcije

Internet učionica

Više ...

Marija Đokić

Autor seminara

Muzika pomoću računara

Blog, Instagram i Fejsbuk u nastavi

Više ...

Olivera Milojević

Administracija

Više ...

Miljana Bosijoković

Asistent za razvoj sistema

Autor seminara

Virtuelne ekskurzije

Više ...

Tamara Đorić

Marketing i komunikacije

Više ...

Lazar Ranđelović

Instrukcioni dizajner

Autor seminara

Osnove računara

Više ...

Nevena Nikolić

Instrukcioni dizajner

Autor seminara

Kreiranje i moderacija obuka

Više ...

Zoran Milojević

Direktor OKC-a

Više ...