OKC tim

Jasna Marković Vujanović

Autor seminara

Muzika uz pomoć računara

Više ...

Snežana Đorđević

Autor seminara

E-portfolio - instrument za napredovanje i saradnju

Više ...

Svetlana Pavlović

Autor seminara

Školski elektronski časopis

Više ...

Dragana Ćurčić

Autor seminara

Aktivno orijentisana nastava matematike

Više ...

Nataša Majstrović

Autor seminara

Upotreba onlajn igara u nastavi

Digitalni atlas

Više ...

Olgica Spasojević

Autor seminara

Vrednovanje učenika - putokaz za razvoj i napredak

Više ...

Dragana Andrić

Autor seminara

Nastava engleskog jezika - interdisciplinarni pristup

Više ...

Svetlana Paunović

Autor seminara

Ekskurzije kao obrazovni resurs

Više ...

Saša Božić

Autor seminara

Vodič kroz inkluzivno obrazovanje

Više ...

Svetlana Slijepčević

Autor seminara

Jezička kultura na internetu

Više ...

Moma Paunović

Autor seminara

Ekskurzije kao obrazovni resurs

Više ...

Aleksandra Nikolić

Autor seminara

Osnove veb-dizajna

Više ...

Vesna Josipović

Autor seminara

Prirodni vrtić

Više ...

Marija Rafajlović Stojković

Autor seminara

ProgramIgranje - programiranje igre

Više ...

Grozdana Đurović

Autor seminara

Preduzetništvo u gimnazijama i stručnim školama

Više ...

Gordana Obradović

Autor seminara

Digitalni atlas

Više ...

Jasmina Momčilović

Autor seminara

Dobra priprema za čas - uspešan čas

Savladavanje mekih veština

Više ...

Nikola Antonić

Autor seminara

Saradnički trougao

Veb-alatima do interaktivne nastave

Više ...

Dalibor Todorović

Autor seminara

Upotreba onlajn igara u nastavi

Više ...

Lenče Radosavljević

Autor seminara

Onlajn čas odeljenskog starešine

Više ...

Zlatica Gerov

Autor seminara

Grupni rad i interdisciplinarnost

Digitalni marketing

Više ...

Jelena Zeljković

Autor seminara

Elektronska pedagoška dokumentacija

Više ...

Nada Marinković

Autor seminara

Humana škola

Više ...

Ranka Hrvaćanin

Autor seminara

Osnove dobre komunikacije

Više ...

Milan Filipović

Autor seminara

Primena preduzetničkog načina razmišljanja u nastavi

Finansijska pismenost

Više ...

Elena Spasić Mitranović

Autor seminara

Video-lekcije

Testovi znanja - vodič za izradu i primenu

Više ...

Milena Vojnović

Autor seminara

Elektronska pedagoška dokumentacija

Više ...

Vesna Tutunović

Autor seminara

Nastava engleskog jezika - interdisciplinarni pristup
Veb-alatima do formativne ocene

Više ...

Olgica Rakić

Autor seminara

GeoGebra u nastavi

Više ...

Jelena Bratić

Autor seminara

Jezička kultura na internetu

Više ...

Maja Milosavljević

Autor seminara

Escape Classroom - univerzalna nastavna metoda

Više ...

Marija Stošić

Autor seminara

Digitalne priče i bajke

Finansijska pismenost

Više ...

Dragana Stojadinović Rudnjanin

Autor seminara

Prirodni vrtić

Više ...

Nataša Simunović

Autor seminara

Igroliko učenje putem računara

Više ...

Danijela Miličić Trebaticki

Autor seminara

Digitalne tehnologije kao podrška dokumentovanju u vrtićima

Više ...

Nataša Džaković

Autor seminara

Dobra priprema -  za čas uspešan čas

Ocenjivanje u funkciji nastave i učenja

Više ...

Ivan Milutinović

Autor seminara

Osnove veb-dizajna

Više ...

Olga Milićević

Autor seminara

Digitalne tehnologije kao podrška dokumentovanju u vrtićima

Više ...

Predrag Radosavljević

Autor seminara

Onlajn čas odeljenskog starešine

Više ...

Marina Maleš

Autor seminara

Humana škola

Više ...

Gorana Kiković

Autor seminara

Upravljanje stresom na radnom mestu

Više ...

Vladimir Marinkov

Autor seminara

Aktivno orijentisana nastava matematike

Više ...

Tanja Plazinić

Autor seminara

Veb-alatima do formativne ocene

Više ...

Miloš Milosavljević

Autor seminara

ProgramIgranje - programiranje igre

Više ...

Milan Jovanović

Autor seminara

Mape uma

Više ...

Daniela Skoković

Autor seminara

Književne radionice

Više ...

Ivica Županjac

Autor seminara

Školski elektronski časopis

Internet učionica

Više ...

Marija Jeveričić

Autor seminara

Književne radionice

Vrednovanje učenika - putokaz za razvoj i napredak

Više ...

Vera Isailović

Autor seminara

Domaći zadatak

Više ...

Mladen Šljivović

Autor seminara

Obrazovni svet kroz inovativne igre

Više ...

Katerina Pajić

Autor seminara

Upravljanje timovima

Više ...

Vesna Božilović

Autor seminara

Eksperimenti u nastavi

Više ...

Ivana Milisavljević

Autor seminara

Preduzetništvo u gimnazijama i stručnim školama

Više ...

Tanja Ignjatović

Autor seminara

Nastava matematike sa upotrebom IKT-a

Više ...

Kornelija Kovač

Autor seminara

Projektno planiranje u predškolskoj ustanovi

Više ...

Nataša Džigurski

Autor seminara

Komunikacija vaspitača i roditelja - osnova dobre saradnje

Više ...

Bojana Nikić Vujić

Autor seminara

Nastava engleskog jezika - interdisciplinarni pristup
Vodič kroz inkluzivno obrazovanje

Više ...

Jugoslava Lulić

Autor seminara

Domaći zadatak

Više ...

Sanja Ilić Stojanović

Autor seminara

Nastava matematike sa upotrebom IKT-a

Više ...

Brankica Mihajlović Ilić

Autor seminara

Ocenjivanje u funkciji nastave i učenja

Više ...

Ivanka Gurinović Rokvić

Autor seminara

Projektno planiranje u predškolskoj ustanovi
Dobrobit deteta kroz odnose u fizičkoj sredini

Više ...

Aleksandra Ristić

Autor seminara

Osnove veb-dizajna

Više ...

Nataša Jankuloski

Autor seminara

Digitalni marketing

Grupni rad i interdisciplinarnost

Više ...

Milena Andrijević

Autor seminara

Savladavanje mekih veština

Više ...

Ljubica Kovačević

Autor seminara

Humana škola

Više ...

Irina Damnjanović

Autor seminara

Saradnički trougao

Veb-alatima do interaktivne nastave

Više ...

Biljana Nedić

Autor seminara

Igroliko učenje putem računara

Više ...

Vera Milićević

Autor seminara

Projektna nastava - zelene teme i multimedija

Više ...

Jelena Perunović Samardžić

Koordinator

Koordinator OKC seminara u Crnoj Gori

Više ...

Sonja Stamenković

Autor seminara

Testovi znanja - vodič za izradu i primenu

Više ...

Radmila Nikolić

Autor seminara

Nastava u oblaku

Video-lekcije

Internet učionica

Više ...

Marija Đokić

Autor seminara

Muzika pomoću računara

Blog, Instagram i Fejsbuk u nastavi

Više ...

Olivera Milojević

Administracija

Više ...

Miljana Bosijoković

Asistent za razvoj sistema

Autor seminara

Virtuelne ekskurzije

Više ...

Tamara Đorić

Marketing i komunikacije

Više ...

Lazar Ranđelović

Instrukcioni dizajner

Autor seminara

Osnove računara

Više ...

Nevena Nikolić

Instrukcioni dizajner

Autor seminara

Kreiranje i moderacija obuka

Više ...

Zoran Milojević

Direktor OKC-a

Više ...