Nataša Jankuloski

Nataša Jankuloski

Nešto o sebi

Diplomirala sam ekonomiju smer poslovne finansije i bankarstvo. Tokom studija sabe sam zamišljala u banci ili menadžmentu neke kompanije nikada za katedrom. Igrom slučaja počinjem da radim u Tehničkoj školi kao nastavnica stručnih predmeta. Još na samom početku potpuno se posvećujem poslu., trudila sam se da učenicima, pored časova stručnih predmeta pružim što veći broj mogućnosti kreativnog angažovanja u vannastavnim aktivnostima i vremenom  shvatam da “ slučajno” radim ono što volim.

Odakle ja u ovoj priči

Stalno proširujem svoja digitalna znanja pohađanjem seminara, istraživanjem i samostalnim kreiranjem veb 2.0 alata koje sakodnevno koristim u nastavi. Zainteresovana  sam da stečena znanja podelim sa kolegama i kad god je potrebno u svojoj školi pružam pomoć  nastavnicima. Želim da naučim  kolege kako  da sprovedu marketing uživo u učionici putem interneta.

Slobodno vreme

Slobodno vreme posvećujem deci, Milici i Dimitriju, oni su moj najveći uspeh u životu.

Najveći nedostatak

Moj najveći nedostatak je što ne umem da funkcionišem bez obaveza i posla, preterano odgovorno i ozbiljno se postavljam prema svim svojim ulogama u životu. Vrlina skromnost i jednostavnost.

Sebe smatrate…

Sebe smatram srećnicom jer radim ono što volim. Kineska poslovica kaže“Blago onome ko radi ono što voli, ceo život provede u zabavi“. Večiti sam optimista i u svemu vidim mogućnost.