Nataša Džigurski

Nataša Džigurski

Kako bi sebe predstavili?

Pre svega sam veliko dete u svojoj duši i pristupu celom svetu. U svemu vidim dobro i zbog toga su mi deca veoma bliska. Sa njima rastem, od njih učim i zato sam vaspitačica. Veoma sam pozitivna i radoznala osoba sa širokom lepezom interesovanja… Baš kao deca … sklona sam da spajam nespojivo i da kroz to ispoljavam svoju kreativnost. U svoju praksu stalno unosim neke novine, volim da istražujem i da sve što saznam primenim.

Odnosi sa ljudima su šanse za naš rast

Od samih studija uvidela sam važnost komunikacije i međuljudskih odnosa. Za mene su odnosi i komunikacija esencija svega… onoga ko smo, kako realizujemo neke aktivnosti, kako pristupamo situacijama… Mnogo sam posvetila vremena i pažnje izučavanju komunikacije kako kroz teoriju, tako i kroz praksu. Iz tih razloga mi je tema saradnje vaspitača sa roditeljima važna još od studentskih dana.

Otkud ideja za seminar?

Iz moje percepcije znanje koje se samo skuplja pretvara se u nagomilane informacije. Znanje dobija vrednost kada se deli i primenjuje. Iz tog stava nastala je želja da svoje znanje i iskustvo podelim sa drugima.

Šta me još čini onim što jesam?

Pored velike ljubavi prema radu sa decom i ljudima, mnogo me ispunjava kada radim nešto kreativno, od koristi i meni i drugima (šijem, pravim torte, pravim od starih stvari nove….), kada boravim u prirodi, pored reke, kao i kada slušam muziku, pevam i plešem.