Jugoslava Lulić

Jugoslava Lulić

Recite nam nešto o sebi

Nastavnica sam srpskog jezika i književnosti u Tehničkoj školi „9. maj“ u Bačkoj Palanci, ali me mnogo više znaju kao autora i realizatora različitih seminara za nastavnike, od kojih se najveći deo izvodi onlajn. Moji prijatelji ponekad u šali kažu da sam najbolji srbista među informatičarima.

Kako biste opisali svoju nastavničku misiju?

Kada sam počela da radim u školi plašila sam se da će mi ceo radni vek proteći kao u Rakićevoj pesmi: „Sve u istom krugu, sve na istoj stazi“. Međutim, vrlo brzo sam shvatila da podučavanje nije samo puko prenošenje znanja, prepričavanje istih lekcija svake godine nanovo, već da je uloga nastavnika mnogo raznovrsnija.

Moja nastavnička misija je osposobljavanje učenika za celoživotno učenje preko potrebno za život i rad, posebno u današnjem svetu brzih promena i neizvesne budućnosti. Na učenje gledam kao na proces koji zahteva ulaganje napora i savladavanje prepreka, ali ne mora da podrazumeva i monotoniju i dosadu. Može da bude prava avantura u kojoj će učenik, kao u nekoj napetoj video igrici, davati sve od sebe da pređe na sledeći nivo. U tu svrhu u velikoj meri koristim IKT, od obrazovnih platformi, preko različitih internet servisa do virtuelnih svetova.

Ovo sam prenela i na svoje seminare.

Koje su promene u procesu učenja i podučavanja donele nove tehnologije?

Zahvaljujući napretku tehnologije, danas je moguće mnogo toga što je u vreme našeg odrastanja bilo u domenu naučne fantastike. Ovo se posebno odrazilo na proces učenja i podučavanja koji više ne poznaje vremenska ni prostorna (pa ni jezička) ograničenja.

Danas nije dovoljno da nastavnik bude dobar predavač. Njegovu novu ulogu bih pre opisala kao moderatorsku – onaj koji usmerava i vodi, dok učenik treba da bude taj koji je u centru procesa učenja. Ta promena svesti, promena paradigme, je ono što nam je potrebno ako želimo da imamo kvalitetnu nastavu.

Ako nastavnik želi stručno da se usavršava više ne mora da čeka da ga škola pošalje na neki seminar, može svaki dan da sazna i nauči nešto novo, prati obrazovna dešavanja i razmenjuje iskustva i ideje sa nastavnicima širom sveta. Takođe može da uključi svoje učenike u saradnički projekat u kome će učestvovati i učenici iz neke druge škole, druge zemlje. Učionica postaje sve šira, bez zidova i drugih fizičkih ograničenja.