Ivanka Gurinović Rokvić

Ivanka Gurinović Rokvić

Zbog čega je za vaspitače važno stručno usavršavanje?

Predškolsko vaspitanje i obrazovanje je prva karika u obrazovnom sistemu. Izuzetno je važno postaviti dobre temelje za dečji razvoj od najranijeg detinjstva. To rade upravo vaspitači koji, radeći sa decom, utiču na njihov intelektualni razvoj, emocije, socijalnu interakciju, samopomoć… Zbog toga je važno stručno usavršavanje vaspitača.

Zašto on-line obuka za vaspitače?

Radeći kao autor i realizator neposrednog akreditovanog programa obuke imala sam priliku da upoznam veliki broj vaspitača i stručnih saradnika i shvatila da su stručni radnici zaposleni u predškolskim ustanovama veliki profesionalci koji vole stručno usavršavanje i rade na sebi. Veoma sam ponosna zbog toga 🙂 i smatram da zato i zaslužuju jednu kvalitetnu on-line obuku.

Zašto OKC?

Imala sam priliku da se nađem u ulozi učesnika na seminarima OKC-a. Dinamično, zabavno, kvalitetno, primenjivo u praksi… Do sada se nisam srela sa on-line obukama kreiranim prvenstveno za vaspitače a smatram da bi vaspitačima veoma koristile, pre svega, zbog sticanja znanja ali i zbog dinamike i fleksibilnosti rada koju pružaju seminari OKC-a.

Ivankino slobodno vreme…

Nema ga mnogo 🙂 Provodim ga sa porodicom koja je moj pokretač i oslonac. Volim da vozim bicikl, čitam, idem u pozorište…

Citat kojeg se često setite…

Ako sada nisi ti, nikad to nećeš ni biti. Nije sve u svoje vreme, već sve u tvoje vreme.

(M. Antić) 🙂